ဆက္ဖတ္ရန္.

ဘဒၵႏၱအရိယ၀ံသ (Ph.D) အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ႀကီး၏(၇)ရက္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေပး တရားစခန္း တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယား

၁။ နံနက္ (၀၅း၀၀) နာရီမွ (၀၆း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၂။ နံနက္ (၀၆း၀၀) နာရီမွ (၀၇း၀၀) နာရီထိ နံနက္စာသုံးေဆာင္ရန္

၃။ နံနက္ (၀၇း၀၀) နာရီမွ (၀၈း၀၀) နာရီထိ တရားနာရန္

၄။ နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီမွ (၀၉း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရန္

၅။ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီမွ (၁၀း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၆။ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ (၁၁း၀၀) နာရီထိ ေရခ်ဳိးခ်ိန္

၇။ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီမွ (၁၂း၀၀) နာရီထိ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ရန္

၈။ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) နာရီမွ (၀၁း၀၀) နာရီထိ နားေနခ်ိန္

၉။ ေန႔လည္ (၀၁း၀၀) နာရီမွ (၀၂း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၁၀။ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီမွ (၀၃း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ (တရားစစ္) ရန္

၁၁။ ညေန (၀၃း၀၀) နာရီမွ (၀၄း၀၀) နာရီထိ တရားနာခ်ိန္

၁၂။ ညေန (၀၄း၀၀) နာရီမွ (၀၅း၀၀) နာရီထိ ေရခ်ဳိးခ်ိန္

၁၃။ ညေန (၀၅း၀၀) နာရီမွ (၀၆း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၁၄။ ညေန (၀၆း၀၀) နာရီမွ (၀၇း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ခ်ိန္

၁၅။ ည (၀၇း၀၀) နာရီမွ (၀၈း၀၀) နာရီထိ တရားနာခ်ိန္

၁၆။ ည (၀၈း၀၀) နာရီမွ (၀၉း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္မွတ္ခ်က္။ ။သတ္မွတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ (၁၅) မိနစ္ေစာ၍ ႀကိဳတင္အသိေပးပါမည္။တရားထိုင္ခ်ိန္ (၅) ႀကိမ္ တရားနာခ်ိန္ (၃) ႀကိမ္ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ခ်ိန္ (၃) ႀကိမ္ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏အဓိျပည္တြင္း-ျပည္ပသာသနာျပဳအဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱအရိယ၀ံသ (Ph.D)အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္၏ သတိပ႒ာန္႐ႈမွတ္ရာ၌ ေယာဂီမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ တရားစခန္း ၀င္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ကိုးပါးသီလ ေန႔စဥ္လုံျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

၂။ အ႐ုဏ္မတက္မီ အစာမစားရန္ သတိျပဳရပါမည္။

၃။ ဘုရားႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ကန္ေတာ့ေသာအခါ ထိျခင္းငါးပါးႏွင့္ ကန္ေတာ့ရမည္။

၄။ ဓမၼာ႐ုံတြင္းသို႔ တရားနာ၊ တရားအားထုတ္လာေရာက္ေသာအခါ လက္ကို ပိုက္ထားလ်က္ မွတ္စိတ္ျဖင့္ လာရမည္။

၅။ တရားအားထုတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ၀င္ရမည္။

၆။ ေယာဂီမ်ားသည္ အလုပ္ကိစၥနည္းေစၿပီး တရားအားထုတ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

၇။ တရားအားထုတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံတြင္း၌သာ စုေပါင္း၍ တရားအားထုတ္ရည္။ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာအခါ၌မူ တရားျပဆရာေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိမိအေဆာင္၌ အားထုတ္ႏိုင္သည္။

၈။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ရိပ္သာအျပင္သို႔ မထြက္ရ။ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္းသို႔ မသြားရ။

၉။ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ မည္သည့္ေယာဂီမဆို ရိပ္သာ ၀င္ေနဆဲရက္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးငုံျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရ။

၁၀။ တရားစစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တရားေလွ်ာက္ရမည္။ တရားရိပ္သာ ၀င္ေရာက္ေနစဥ္ ေယာဂီ အခ်င္းခ်င္း တရားမေဆြးေႏြးရ။ စာမဖတ္ရ။ တရားကိုသာ အခ်ိန္ျပည့္ အားထုတ္ရမည္။ တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုေမးလိုလွ်င္ တရားျပဆရာေတာ္အား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၁။ ေယာဂီမ်ား ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္ စုေ၀း၍ စကားမေျပာရ။ သြားလာရာတြင္ ေယာဂီ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္ ေဘးခ်င္းယွဥ္ၿပီး မသြားလာရ။ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ စကားမေျပာရ။

၁၂။ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌သာ ေရခ်ဳိးရမည္။ ေရခ်ဳိးရာတြင္ ဆူညံစြာ မခ်ဳိးရ။ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ စကားမေျပာရ။ ေယာဂီပီပီ မွတ္စိတ္ျဖင့္ ေရခ်ဳိးႏိုင္ရမည္။

၁၃။ အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီမ်ားသည္ ဟိရီၾသတၱပၸကင္းမဲ့ေသာ ေဘာင္းဘီ၊ ဂါ၀န္ မ၀တ္ရ။ လည္ဟိုက္အက်ၤီ၊ ပုံဆန္းအက်ၤီမ်ားကို မ၀တ္ရ။ ေတာက္ေျပာင္လြန္းေသာ အ၀တ္ေၾကာင္ၾကားေသာ အ၀တ္တို႔ကို မ၀တ္ရ။ အျဖဴေရာင္အက်ၤီႏွင့္ အညိဳေရာင္ လုံခ်ည္တို႔သည္ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ၀တ္စုံျဖစ္ပါသည္။်

၁၄။ ဆံပင္ကို ဖို႔႐ို႕ဖားလ်ား ပိုးတို႔ပြတ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ မရွိေစဘဲ အျမဲတေစ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွိေနေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

၁၅။ စကားေျပာစရာရွိလွ်င္ တိုးတိုးတိုတိုေျပာပါ။ လမ္းသြားရာတြင္ ေျခသံမၾကားရေအာင္ သြားလာပါ။ တံခါးကို ျဖည္းျဖည္းဖြင့္ရ/ပိတ္ရမည္။

၁၆။ မိမိထံ ေရာက္လာေသာဧည့္သည္ကို ၾကာရွည္စြာ စကားေျပာ၍ ဧည့္မခံရ။ လိုရင္းစကားကို တိုးတိုးတိုတိုေျပာ၍ ျပန္ေစရမည္။

၁၇။ သန္႔ရွင္းေရးကို အထူးေလးစားရမည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို တို႔လို႔တန္းလန္း မရွိေစဘဲ သပ္ရပ္စြာ ေခါက္သိမ္းထားရမည္။

၁၈။ ေယာဂီမ်ားအခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႕၍ ဆူညံစြာ စကားေျပာျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၁၉။ တရားျပဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၂၀။ တရားေဟာ၊ တရားနာ၊ တရားအားထုတ္ေနစဥ္အတြင္း က်ယ္ေလာင္စြာ “သန္း”ျခင္းကို အထူးသတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၁။ က်န္းမာေရးေကာင္းေနသူျဖစ္ပါလ်က္ တရားနာခ်ိန္၊ တရားအားထုတ္ခ်ိန္မ်ား၌ ေရသာခို အနားယူေနျခင္းကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၂။ တရားထိုင္ေနစဥ္အတြင္း မ်က္လုံးခဏခဏ ဖြင့္မၾကည့္ရ။ နာရီေမာ့မၾကည့္ရ။ တရားထိုင္ခ်ိန္ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ မ်က္လုံးမွိတ္ထားရမည္။

စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရာ၌ ႐ႈမွတ္ပုံအက်ဥ္း

၁။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္၍ တရား႐ႈမွတ္ေသာေယာဂီသည္ လက္ကို တန္းလန္းခ်မထားရ။ ေရွ႕ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္သို႔ ပိုက္ထားရမည္။

၂။ မ်က္လုံးဖြင့္ထားၿပီး ေရွ႕တစ္ဆုံး မၾကည့္ရ။ ေလးေတာင္ခန္႔အကြာအေ၀းကို ပိုင္းျခားမွတ္သားၾကည့္႐ႈ၍ မ်က္လႊာခ်ထားရမည္။

၃။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္႐ႈမွတ္စဥ္ ဣေျႏၵပ်က္ေအာင္ ဟိုၾကည့္၊ ဒီၾကည့္ မလုပ္ရ။ ကမၼ႒ာန္းအေပၚ ႐ိုေသေလးစားစိတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ရမည္။

၄။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္႐ႈမွတ္စဥ္ စကားမေျပာရ။ အေညာင္းေျပသေဘာထားေလွ်ာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၅။ မိမိရပ္လိုေသာေနရာေရာက္လွ်င္ ေျခေထာက္ကို စုံရပ္ပါ။ ရပ္လွ်င္ ရပ္တယ္လို႔ မွတ္ပါ။ လွည့္ေသာအခါ ျဖည္းျဖည္းလွည့္ၿပီး လွည့္တယ္လွည့္တယ္ဟု ႐ႈမွတ္ပါ။

၆။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ပထမအေနျဖင့္ သြားတယ္ သြားတယ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္ဟုလည္းေကာင္း၊ တတိယ အဆင့္အေနအားျဖင့္ ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္ဟုလည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ ႐ႈမွတ္ရမည္။

၇။ တပိုတပါး သြားရာ၊ ေရခ်ဳိးရာ၊ ဓမၼာ႐ုံသို႔ သြားလာရာတို႔၌ ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္ဟု ႐ႈမွတ္ရမည္။

၈။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ ႐ႈမွတ္ရာတြင္ ျမန္ျမန္မေလွ်ာက္ရ။ ေႏွးေႏွးျဖည္းျဖည္းသာ သတိကပ္လ်က္ မွတ္စိတ္ပါေအာင္ ေလွ်ာက္ရမည္။

၉။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ ႐ႈမွတ္ျခင္းသည္လည္း ဘုရားေဟာေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းနည္း တစ္ခုဟု ေလးေလးနက္နက္ မွတ္ယူထားရမည္။

တရားထိုင္ပုံအက်ဥ္း

၁။ တရားမထိုင္မီ အေပါ႔-အေလး စြန္႔ထားရမည္။

၂။ ေတာ၊ သစ္ပင္ေအာက္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ တရားထိုင္ပါဟု ျမတ္ဗုဒၶၫႊန္ျပေသာ ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး တရားထိုင္ေသာေနရာသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိရမည္။

၃။ တရားအားထုတ္လိုသည့္ ေယာဂီသည္ ေရွးဦးစြာ တင္လႅင္ေခြ၍ ထိုင္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထားၿပီး မ်က္လုံးကို မွိတ္ထားပါ။

၄။ ႏွာသီး၀၌ ၀င္သက္ေလ၊ ထြက္သက္ေလ သြားေနသည္ကို သတိကပ္၍ ႐ႈမွတ္ပါ။ ေလကို ျပင္းျပင္း႐ွဴျခင္း၊ ျမန္ျမန္႐ွဴျခင္း၊ အသက္ေအာင့္ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၅။ ၀င္သက္ေလ၊ ထြက္သက္ေလကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ေနစဥ္ အျခားေသာမွတ္စရာအာ႐ုံ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ၎မွတ္စရာအာ႐ုံမ်ားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၆။ မွတ္စရာအာ႐ုံအထူးအေထြ မေတြ႕ရွိပါက ၀င္ေလထြက္ေလကို ျပန္၍ ႐ႈမွတ္ပါ။

၇။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ထင္ရွားေသာ႐ုပ္နာမ္ကို ဦးစားေပး႐ႈမွတ္ရမည္။

၈။ နာမ္တရားထင္ေပၚက နာမ္တရား၊ ႐ုပ္တရားထင္ေပၚက ႐ုပ္တရားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၉။ စိတ္ကူးစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ စိတ္ကူးစိတ္ကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၀။ ေတြးေတာၾကံစည္ အိပ္ခ်င္ ငိုက္မ်ဥ္းစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚရာကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၁။ ခံစားမႈေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ေ၀ဒနာကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၂။ သေဘာတရားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ သေဘာတရားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

ေယာဂီမ်ား အာဟာရစားသုံးရာ၌ ဗဟိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား၌သာ အာဟာရသုံးေဆာင္ရမည္။ မိမိေနရာသို႔ ယူငင္မစားရ။

၂။ ေယာဂီအားလုံး ေနရာယူၿပီးမွ စားဖြယ္အာဟာရကို ပစၥေ၀ကၡဏာဆင္ျခင္ၿပီး သတိပ႒ာန္မွတ္စိတ္ျဖင့္ စားသုံးရမည္။

၃။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၊ ဟင္းလ်ာတို႔ကို မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္႐ုံ အတိုင္းအရွည္သိၿပီး စားသုံးရမည္။ အစားၾကဴးေသာေယာဂီ မျဖစ္ေစရ။

၄။ ဆြမ္း၊ ထမင္းလုတ္ကို ယူတိုင္း၊ စားတိုင္း၊ ၀ါးတိုင္း၊ မ်ဳိခ်တိုင္း အမွတ္သတိပါေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

၅။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္း၌ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ ဇြန္းသံ၊ ပန္းကန္သံ ဆူညံျခင္းမျပဳမိေအာင္ သတိျပဳရမည္။

၆။ ဇြန္းျဖင့္ ေကာ္ခပ္ရမည့္ေနရာတြင္ လက္ျဖင့္ႏႈိက္မစားရ။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ စားသုံးရမည္။

၇။ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္သူမ်ားထံမွ ဆြမ္း၊ ထမင္း လိုက္ပါ၊ ဟင္းလုိက္ပါဟု ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ လိုက္ပြဲမေတာင္းရ။ ေယာဂီပီပီ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၈။ ဆြမ္း၊ ထမင္းလုတ္ ပါးစပ္ထံရွိစဥ္ ပလုပ္ပေလာင္းျဖင့္ စကားမေျပာရ။ ႐ွဴး႐ွဴး႐ႈပ္႐ႈပ္ ပ်ပ္ပ်ပ္အသံျမည္ေအာင္ စားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၉။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းအနီး၌ ခၽြဲသလိပ္ဟပ္ျခင္း၊ ႏွပ္ညွစ္ျခင္းစေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္အျပဳအမူ မ်ားကို မျပဳရ။ မလႊဲသာ မေရွာင္သာပါက ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းမွထ၍ သင့္ေတာ္ရာ၌သာ ႏွပ္ညွစ္ျခင္းစသည္ ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၀။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခ်ဆတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းမွ မ်က္ႏွလႊဲ၍ ပါးစပ္ကို လက္ျဖင့္ကာလ်က္သာ ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၁။ ဆြမ္း၊ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ မွတ္စိတ္ျဖင့္ ေရေသာက္ရမည္။

၁၂။ ေယာဂီမစုံမီ အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ ေယာဂီမ်ားသည္ မ်က္လုံးမွိတ္ထားၿပီး ထိုင္တယ္ ထိတယ္ဟု မွတ္ေနရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာ ေယာဂီမ်ားအား ဆရာေတာ္ႏွင့္ တရားျပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လိုအပ္သလို ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးၿပီး ထိုက္သလို အေရးယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ သူမသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား


တစ္ေန႕သ၌ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္းသည္၊ ရြာဦးေက်ာင္းေနာက္ဖက္ ဇရပ္အိုၾကီး၌ အနားယူေနစဥ္၊ ဆရာေတာ္ေခၚသျဖင့္ အေျပးအလႊား ေက်ာင္းၾကီးေပၚသုိ ့ေရာက္ရွိလာ၏၊ ‘‘အမိန္႔ရွိပါဘုရား ’’ ဟုူ၍ ေလ်ွာက္ထားလုိက္ရာ ၊ ဆရာေတာ္သည္း ဤသို ့အမ္ိန္႕ရွိေလ၏ ။ ‘‘ ငေက်ာ္ေခါင္း မင္းနဲ ့ငါ ေနာက္အပတ္ထဲမွာ အညာဖက္ကုိ ခရီးအတူသြားၾကမယ္ကြဲ ့မင္းလည္း ဗဟုသုတ တုိးတာေပ့ါ ’’ ဟူ၍ ေျပာဆိုေလ၏ ။ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ မေရာက္ဖူးေသာေနရာကို လိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ သူ႔အား ‘‘ဗဟုသုတ တုိးတာေပါ့’’ ဟုေျပာဆုိေသာ ဆရာေတာ့္စကားကုိ သိပ္ဘဝင္မက်လွေပ ၊ သူသည္ သူ႔ကိုယ္သူ အင္မတန္ ဗဟုသုတ ရွိသူတစ္ေယာက္ဟူ၍ ခံယူထားေလ၏ ၊ ဟုတ္လည္းဟုတ္ေပသည္၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ညေနေစာင္း အခ်ိန္တိုင္း ရြာလယ္က ေဒါပုကုန္စုံဆိုင္သို ့သြားကာ အိမ္ရွင္မမ်ားအား အကဲခတ္ေလ့ရွိ၏ ။

"ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ သူအျမဲမျပတ္ေလ့လားထားေသာ ရွားေလာ့ဟုမ္း၏ စုံေထာက္ ပညာ ႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ တုိ ့၏ ပညာမ်ားကုိ လက္ေတြ ့အသုံးခ်ေလ့ရွိ၏ ၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ဆြဲျခင္းကို ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ မနက္ျဖန္ ရြာဦးေက်ာင္း၌ အဘယ္ဟင္းမ်ား ေနရာယူမည္ကုိ သူ ေသေသခ်ာခ်ာသိေလသည္၊ သို႔ေသာ္ သူမသိေသးသည္မွာကား ၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ဆြဲျခင္းထဲ့၌ ပါသြားေသာ ၾကက္သား ဝက္သားမ်ားသည္း အဘယ္ေၾုကာင့္ ရြာဦးေက်ာင္းကုိ ေရာက္မလာခဲ့သနည္း၊ ဤသည္ကား ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာထည့္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။
ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ႏွင့္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ တုိ ့ခရီးထြက္ခဲ့ေလျပီ ၊။
ရနု္ကုန္တြင္ ခရီးစဥ္တစ္ေထာက္နား၍ ကပၸိယအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ုားကို ဝယ္ကာ အညာခရီးကုိ စတင္ေလေတာ့၏ ။ မႏၱေလး ေဂါဝိန္ဆိပ္မွ ေတာင္တုိ သေဘၤာၾကီးျဖင့္ ဧရာဝတိီျမစ္ေၾကာ္အတိုင္း စုန္ဆင္းခဲ့ေလ၏ ။ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ျမင္သမ်ွေတြ႔သမ်ွအားလုံးကို အတတ္နိုင္ဆုံးမွတ္သားထားေလ၏၊ ညေနေစာင္း အခိ်န္ခန္႔တြင္ ဆီမီးခုံ ျမိဳ႕အနိီ၌ ေတာင္တို သေဘၤာၾကီး ေသာင္တင္သျဖင့္ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ တစ္ကြ ကာလသားမ်ား အားလုံး ေရထဲဆင္ကာ သေဘၤာအား တြန္းခဲ့ရေလသည္ ။ ငေက်ာ္ေခါင္ အတြက္္ အင္မတန္မွ ထူးဆန္းေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေလ၏ ၊ သူၾကားဖူးသည္မွာ ကားကုိသာ ဆင္း၍တြန္းရသည္ ဟု ၾကားဖူးထား၏ ၊ ယခုမူ သေဘၤာကို ဆင္းတြန္းရသျဖင့္ ဒုိင္ယာရီ မွတ္ထားရမေလာက္ အံ့အုိေနမိ၏ ။ နတ္တိုလ ရာသီ၏ ဒီေရတုိက္စာမူေၾကာင့္ ဧရာဝတိီျဖစ္၏ ေရေၾကာင္း ပုံမွန္မဟုတ္သည္ကုိကား ငေက်ာ္ေခါင္ တစ္ေယာက္ သိမထားေပ။ သူသည္ ထုံစံအတိုင္း မ်က္စိကို ေပကလပ္ေပကလပ္လုပ္ကာ ဧရာဝတီ ရွူ ့ခင္းမ်ားကို အလြန္ပင္ အံ့အုိလာခဲေလ၏ ၊အေတာ္ မိုးခ်ုဳပ္မွ ဆရာေတာ္ ႏွင္ ့ကပၸိယတုိ ့၊ သြားလုိရာ ျမင္းျခံျမိဳ႔နယ္ ကံေတာ္ရြာသို ့ေရာက္ေလေတာ့၏၊ ဆရာေတာ္သည္ အလြန္ပင္ပန္း သျဖင့္ ေစာေစာ က်ိန္းစက္ေလ၏ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္းမွာကား သေဘာျဖဴ ေရႊညာသူေလးမ်ားနဲ ့ေလပန္းကာမအိပ္ပဲ က်န္ေနေသး၏ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္း ေျပာေသာစကားထဲ့တြင္ မိမိသည္သာလွ်င္ အဓိက မိမိသည္သာလွ်င္ဇာတ္လုိက္ ျဖစ္ေလ၏ ။ ။ မက္ဆိုပုိးေတးမီယား စစ္ေျမျပင္မွာ စြန္႔စားခဲ့ေသာ ဂ်မဒါ မင္းထင္ အေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကြန္မန္ဒုိ ေအာ္တုိစေကာ့ဇန္ီ အေၾကာင္း ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဟစ္တလာ၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ ဂ်ဴလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္တုိ ့ကုိ အရွင္လတ္လတ္ သတ္ခဲ့သူ အေဒါ့အိုက္ခမန္း အေၾကာင္း၊ သဲကႏၵာရေျမေခြးဟု အမည္းတြင္ခဲ့ေသာ စစ္သူၾကီး ရြမ္းမဲ အေၾကာင္း၊ ဒုတ္ိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္ျဖစ္ပြားရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ ဂ်နီဖာ စာခ်ဳတ္အေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအဆုံးသတ္ရာ ေနာ္မန္ဒီကမ္းတက္တိုက္ပဲြ အေၾကာင္း၊ ဒုတ္ိယကမၻာစစ္အတြင္းက မဟာမိတ္တပ္မ်ား အေၾကာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ေနးဗရြမ္း ေတာင္ကုန္းမွ အေျမာက္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္း၊ နပိုလီယံအေၾကာင္း ၊ ရုိးမသူရဲေကာင္း အားခီးလီး အေၾကာင္း၊ ထရြိဳင္းျမိဳ႔ေတာ္ကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ ့ထရုိဂ်င္း သစ္သားျမင္းရုပ္ၾကီၤးအေၾကာင္း ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ ရွန္ေဗလား (ေခၚ) ရွန္းဂရီးလား အေၾကာင္း မ်ားကို ေရပက္မဝင္ တတြတ္တြတ္ ေျပာေနေလေတာ့၏ ၊ သုိ႔ေသာ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း သည္ ရန္ကုန္တြင္ ေခတၱနားေနခ ဲ့စဥ္ ရႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ထမင္းစားရင္း အလည္၌ တည္ထားေသာ ပန္းအိုးကုိ ငပိရည္နဲ ့ေတာ့ခဲ့သည္ကုိမူ ေယာင္လုိ႔ေတာင္မွ မေျပာျဖစ္ခဲ့ေပ ၊ သေဘာျဖဴ ေရႊညာသူေလးမ်ားမွာလည္း ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္းကို အလြန္အထင္ၾကီးေလးစားကာ ထန္းျမစ္မီးဖုတ္မ်ားကုိ ပ်ားရည္ႏွင့္ ဧည့္ခံၾကေလေတာ့၏ ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ၄င္းထန္းျဖစ္မ်ားအား ပ်ားရည္တြင္ေတာ့ကာ အီၾကာေကြးကို ငရုပ္ဆီႏွင့္စားသကဲ့သုိ႔ အခြံံမႏႊာပဲ အေခ်ာင္းလုိက္ကိုက္ေလေတာ့၏ ။ ထုိအခါ အညာသူေလးမ်ားသည္ ခိခိခစ္ခစ္ရယ္ေမာၾကေလ၏ ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ကာ သူ၏ ပ်က္လုံးမ်ားကို ရယ္သည္ဟု အမွတ္ျဖင့္ ေရာ၍ ရယ္ရင္း ထန္းျမစ္မ်ားကို အေခ်ာင္းလိုက္ စားျမဲစားေလေတာ့သတည္း။ ။ ဤသည္မွာလည္း ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP