စိန္ပေလာင္ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္သည္။

ေမး။ ။ စိန္ပေလာင္: ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရား နတ္ျပည္မွာ နတ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ နတ္သမီး တဖက္ငါးရာ ၊ ႏွစ္ဖက္ ဆို တစ္ေထာင္။ ဤသို႔ က်မ္းဂန္းမွာ လာရွိပါသလား။ ရွိပါက မိန္းမေတြေသ နတ္ျပည္ေရာက္။ ေယာကၤ်ားေတြေသ နတ္ျပည္အေရာက္နဲလို႕ ဤသို႔မွတ္ယူထိုက္ပါသေလာ။ ေယာက္်ားေတြနတ္ျပည္ အေရာက္နဲေတာ့ ဘယ္ျပည္ေတြ အေရာက္မ်ားေနပါသလဲ။ အမ်ားတကာ သိေစလုိ၍ ရြာဦးေက်ာင္းစီေဘာက္မွ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါသည္။

ေျဖ။ ။ နတ္သားတိုင္း နတ္သမီး တစ္ဖက္ ငါးရာပုံေသရွိသည္ဟူ၍ မေတြ႕ဖူုးေပ၊ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ နတ္သမီးတစ္ဖက္ငါးရာ ျခံရံေသာ နတ္သားမ်ားကုိ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား အျဖစ္သာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ လုူ႔ျပည္၌ ကုသုိလ္ထူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိသလို နတ္ျပည္၌လည္း အမ်ားတကာထက္ ပါရမီကုသိုလ္ ထူးသူမ်ား ရွိၾကပါသည္၊ ၄င္းတို႔သည္ ကုသုိလ္ပါရမီ ထူးသည္အားေလ်ွာ္စြာ နတ္သမီး တစ္ဖက္ငါးရာ ျခံရံ၍ နတ္ျပည္ စည္းစိမ္ကို အျပည့္ခံစားရ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ နတ္သားတုိင္း ထိုကဲ့သို႔ခံစားစံစားရသည္ဟု မွတ္ယူ မထားသင့္ေပ။ နတ္သမီးတစ္ေယာက္အား နတ္သားမ်ားစြာ ဝုိင္းဝန္းလုယူေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိသည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။ မည္သူေသသည္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳေသာကံသည္သာ ပဓာနက်ေသာေၾကာင့္ မိန္းမ ေယာက္်ားခြဲျခား၍ သုဂတိ ဒုဂၢတိ ေရာက္သည္ဟူ၍လည္းမဆုိႏိုင္ေပ။ နိဗၺာန္ကုိ မေရာက္မခ်င္း ငါသူတစ္ပါး ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေယာက္်ားမိန္းမ မေရြးပဲ ေဒဝ၊ မႏုႆ၊ နိရယ၊ ေပတ၊ တိရိစၦာန၊ ဟူေသာ ဂတိမ်ားသို႔ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေရာက္ၾကရမည္သာ။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယသာခ်ိဳ၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုုက္သည္။

ေမး။ ။ ကပၸိယသာခ်ိဳ: အရွင္ဘုရား အဘိဓမၼာဘုရားေဟာ ဟုတ္မဟုတ္သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား တကယ္လို႕သာဘုရားေဟာဆိုရင္ ဘယ္လို႕အခ်က္ေတြေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသလဲ ဘုရား ၊
ေမး။ ။ ေနာက္တစ္ခါ သမၼာဒိဌိ ဟာ သိပၸံပညာရဲ႕ ေျခလွမ္းကို လိုက္ႏိုင္ပါရဲ႕လားဘုရား
ေျဖ။ ။ ဤမ်ွနက္နဲ ခက္ခဲေသာ ရုပ္နာမ္တရားမ်ားကို အ ေသးစိပ္ ေဟာၾကားထားေသာ အဘိဓမၼာတရားကို ဘုရားမေဟာလ်ွင္ အဘယ္သူေဟာသည္ဟု ငါ့ရွင္သာခ်ိဳ ယူဆမိပါသနည္း? ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္၌ အက်ယ္တဝင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး။ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလးသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ သည္လည္း လင္းႏို႔သားျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ရဟန္းငါးရာတုိ႔အား မက်ဥ္းမက်ယ္ လက္ဆင့္ ကမ္း၍ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဤသုိ႔လ်ွင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္မွ အစျပဳကာ ဆရာအစဥ္ အဆက္ အားျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္မွာ ယေန ့ကပၸိယသာခ်ိဳတုိ႔ လက္ထက္တုိင္ ေအာင္ျဖစ္ေလ သည္။ ။ရုပ္နာမ္တရား တို႔ကို ပုိင္းျခား၍ ေဟာထားျခင္း၊ ပရမတၳသဘာဝ တရားမ်ားကို ျဖစ္စဥ္အတုိင္း အၾကြင္း မရိွ ျပည့္စံုစြာ ဆက္စပ္ ေဟာထားျခင္းတုိ႔ကို ေထာက္ဆ၍ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္မွတစ္ပါး အျခား တစ္စုံတစ္ဦး ေသာသူသည္ ေဟာၾကားႏုိင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အက်ယ္ကုိသိလုိလ်ွင္ ေအာက္ပါလင့္တြင္ http://www. dhammaflavour.net/2009/06/blog-post_3899.htmlေလ့လာႏိုင္ပါသည္
ေျဖ။ ။ သမၼာဒိ႒ိသည္=ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ၊ နာမရူပပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ၊ ေဟတုပစၥယပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ၊ ဝိပႆနာဥာဏဒႆနသမၼာဒိ႒ိ၊ ေလာကုတၱရမဂၢဖလသမၼာဒိ႒ိ-အားျဖင့္ ငါးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ေလာကုတၱရမဂၢဖလသမၼာဒိ႒ိ သည္ပင္လွ်င္ သိပၸံပညာ၏ ေျခလွမ္းကို ေက်ာ္လြန္သြားျပီး ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းသမၼာဒိ႒ိ တရားတို႔ကုိေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္ပဲ၊ မည့္သည့္ သိပၸံပညာကုိမ်ွ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိသိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေနေသာ သိပၸံသည္ကား နာမရူပပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ- မွ-(ရူပ) ဟုဆိုအပ္ေသာ ရုပ္တစ္စိပ္ တစ္ေဒသကုိ သာလွ်င္ လက္ေတြ ့အားျဖင့္ ေလ့လာေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေသး၍၊ ကပၸိယသာခ်ိဳ ဆိုလိုေသာ သမၼာဒိ႒ိ ကုိသာလ်ွင္ ေကာင္းစြာသိရွိ ထားမည္ဆုိပါက၊သိပၸံပညာ၏ေျခလွမ္းကို လုိက္ႏုိင္ရုံမကပဲ၊ ဘုရားရဟႏၲာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သာလ်ွင္ အာရုံျပဳက်က္စားရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

သည္းခံျခင္း


ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးေတြကို သည္းခံျခင္းႏွင့္၊ မိမိ၏ အလုိဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုိခ်င္တပ္မက္မွဴေတြကို သည္းခံျခင္းဟူ၍ သည္းခံျခင္း နစ္မ်ိဳး ရွိရာ တြင္၊ မည့္သည့္အရာက ပုိ၍ သည္း ခံရ ခက္ သနည္းဟု ေရွးဦးစြာစဥ္းစားဖို႕လိုေလသည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္ ထုပ္ခံ ရမည္စုိး၍ မာန္ေနဂ်ာက ဆူပူ ေငါက္ ငန္း သည္ကို သည္းခံရျခင္း၊ မယားက ပူညံ ပူညံလုပ္မည္စုိး၍ မိမိေသာက္ခ်င္ေသာ ဘီယာကုိ မေသာက္ပဲ သည္းခံရျခင္း၊ အိမ္ကႏွင္ခ်မည္ ကို စုိးရိမ္၍ အိမ္ရွင္၏ ဆူးပူမွူကို သည္းခံျခင္း၊ စေသာ- ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သည္းခံျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သီးခံလာရေပါင္းမ်ားမွာ မနည္းလွေတာ့ေပ။း
သုိ႔ေသာ္= လုပ္ခြင့္လည္းရွိ လုပ္လုိ႔ရမည့္အေနအထားလည္းရွိသည္ဆိုလွ်င္ မလုပ္ပဲ အဘယ္နစ္ၾကိမ္မ်ွ ေလာက္ သည္းခံဖူးပါသနည္း။ အလုပ္ခြင္တစ္ခု၌ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မရိပ္မိႏိုင္ေသာ ေငြရေပါက္ တစ္ခုကုို ေတြ႕လွ်င္ အသင္သည္ ရရွိေသာအခြင့္အေရးကုိ မယူပဲ ဘယ္နစ္ၾကိမ္ေလာက္ သည္းခံျပီးေနခဲ့ဖူးပါ သနည္း။ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရပါလွ်င္ လူတုိင္းလူတိုင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခိုက္နုိင္ ဟု ယူဆရလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မည္သူမ်ွ မရိပ္မိဘူးဟု ယူဆႏိုင္လ်ွင္ မည့္သည့္အရာကိုမ်ွ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ သီးခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။
အင္အားမမွ်၍ သည္းခံလိုက္ရျခင္း၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားရင္ဆုိင္ရမည္ကို သိ၍ သည္းခံလုိက္ရျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၌ မ်က္ႏွာမလွျဖစ္မည္ကုိသိ၍ သည္းခံလုိက္ရျခင္း၊ စသည္စသည္ အားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သည္းခံရျခင္းမ်ားကုိသာလွ်င္ မလြဲသာမေရွာင္သာ သည္းခံခဲ့ဖူးၾကေလ၏။ မိမိ၏ စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လိုခ်င္တပ္မက္မွဴမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါလွ်က္နဲ ့မလုပ္ပဲ အဘယ္မ်ွသည္းခံခဲ့ဖူးပါသနည္း။
ဥပမာ= ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေၾကာက္စရာမလို႕၊ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွလည္းေထာက္ထားစရာမလိုပဲ မိမိ၏ စိတ္ ဆႏၵအတုိင္း၊ လုပ္၍ရေသာ အေျခအေန အေနအထားမ်ဳိးကုိ သင္ရရွိေနပါလ်ွင္၊ အဘယ္မ်ွသည္းခံႏုိင္စြမ္း ရွိပါမည္နည္း။ ရြာဦးေက်ာင္း၏ မွန္ဘီဒုိၾကီးထည့္တြင္ အျပည့္ရွိေသာမုန္းမ်ားကုိ မည္သူ႔မ်က္နွာကိုမွ ေထာက္ ထားစရာမလုိပါပဲ မစားပဲသည္းခံႏိုင္ေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ကဲ့သုိ႔ သင္သည္းခံဖူးပါသလား။ သင္သည္ မစားပဲသည္းခံဖူးသည္ဟု ေျဖဆုိလ်ွင္၊ သင္ကုိယ္တုိင္မစားပဲ သင့္သားသမီးမ်ားအတြက္ သည္းခံျပီး ခ်န္ထား ျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
သည္းမခံႏိုင္ေသာ အရာကို သည္းခံမွသာလွ်င္ ပါရမီေျမာက္ သည္းခံျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ငါတုိ႕…မည္သည့္ အတုိင္းအတာထိ သည္းခံခဲ့ဖူးၾကသနည္း။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ငါ..ရြာဦးေက်ာင္းမွာေနပါတယ္။

ေတာင္စဥ္ေရမရ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊
ေပါက္ကရေတာ့ မေတြးလိုက္ပါနဲ ့၊
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေႏြတိမ္မွာ၊
ငါ ေျခသလုံး အိမ္တိုင္ထူထားတယ္၊
ေရာက္ဖူးခ်င္ လာလည္ပါ၊
ငါ. ကမၻာၾကီးမွာ ေနပါတယ္၊
စာေရးခ်င္ရင္ ရြာဦးေက်ာင္းသို႔ လိပ္မူလိုက္၊
ငါ. သဘာဝတရားေတြကို ေလ့လာဖတ္ရွဳ႕ေနတယ္၊
အရာရာဟာ ေကာင္းၾကပါေပတယ္၊
ေဆြးလိုက္ ေတြးလုိက္ ေငးလုိက္၊
ေဟာ..ေရးလုိက္တယ္ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း၊
ေသာင္ျပင္က ဂဏန္းေျခရာေတြကုိေတာင္၊
အႏုပညာ တစ္ရပ္လို ့ခံစားတတ္ခဲ့ရင္၊
ညာေနတာေတြကုိ မွန္တယ္လို႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္၊
ၾကိဳးစားလုိက္ၾကစုိ႔...။
ဟာေနတာေတြဟာ ကဲ့ရဲ႕ဖို႕သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး၊
ျဖည့္စြက္ဖို႔လည္းပါတယ္...။

ဆက္ဖတ္ရန္.

မင္းသမီးဖရာေသး(သို႕)ဟာရီကိန္း(သုိ႕)မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံ


သူမ၏ ငယ္မည္မွာ‘‘ ဖရာေသး‘‘ ျဖစ္သည္။ ဖရာေသး ဟူသည္ ‘‘နတ္သမီးေလး‘‘ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ငယ္စဥ္က အလြန္ေဆာ့လြန္း ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စႏိုးေလးျဖင့္ ‘‘ဟာရီကိန္း‘‘ဟူ၍လည္း ေခၚၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္း‘‘ ပညာရွိ မင္းသမီးေလး‘‘ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚၾကေလသည္။ သူသည္ကား အျခားသူ မဟုတ္၊ ထို္င္းႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံယူရရွိထားသည့္ ‘‘မဟာခ်က္ကရီသီရီဒုံ‘‘ ပင္ ျဖစ္သည္။
မင္းသမီးသီရီဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင္းမင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္) ႏွင့္ မိဖုရားၾကီး သီရီေခတ္ တုိ႔၏၊ တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ ျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၅၅-ခုနစ္၊ ဧျပီလ ၂-ရက္ေန႔တြင္၊ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈-ခုနစ္တြင္ ခ်ီထရာလာဒါေက်ာင္း၌ စတင္ပညာသင္ယူခဲ့ျပီး၊ ၁၉၇၂-ခုနစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဝိဇၨာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ ပထမကုိရရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၃-ခနစ္မွ၊ ၁၉၇၆-ခုနစ္အထိ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာဌာနတြင္၊ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ၊ သမိုင္းဘာသာ ဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ မထမအဆင့္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာသင္နစ္ ေလးနစ္စလုံးတြင္ အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသူ ျဖစ္သျဖင့္၊ ေရႊတံဆိပ္ဆု ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာထူးခၽြန္မူေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုကိုလည္း သုံးနစ္ဆက္တုိက္ရရွိခဲ့သည္၊ တကၠသိုလ္ ပထမနစ္ အျပီးတြင္လည္း ျပင္သစ္ဘာသာရပ္၌ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျပန္သည္။

ထိုေနာက္ သီရိဒုံသည္၊ ေဆာလ္ပါကြန္း တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္း ကမၺည္းေက်ာက္စာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ႏွင့္၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္းဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၁-ခုနစ္မွစ၍ စရီနာခရာရင္ ဝီရက္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးဖြဲ႕ျဖိဳးမွူ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာခဲ့ျပန္သည္။ မဟီဒိုးတကၠသိုလ္၊ ကာဆက္ဆတ္တကၠသိုလ္၊ ဘရင္မြန္ကယ္စက္မွူတကၠသိုလ္၊ သမၼာဆတ္တကၠသိုလ္၊ ရမ္ခမ္ဂဟန္းတကၠသိုလ္၊ ပက္ပါဒုိုးတကၠသိုလ္၊ ဆုကာထုံးသာမတ္သီရတ္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တုိ႔က၊ သမီးေတာ္ သီရီဒုံးအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြဲ႕(၁၁)ခုကုိ ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့သည္။ သီရီဒုံမင္းသမီးသည္ သပၸံစာေပ ရာဇဝင္သမိုင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာႏွင့္ ဂီတတုိ႔တြင္ ဝါသနာထုံ၍ ေလ့လာ လိုက္စားသည္။ မင္းသမီးသီရီဒုံသည္‘‘ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္းစီ‘‘ႏွင့္‘‘ယုိဒယား ဗိသုကာ အသင္း‘‘တို႔တြင္ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
သမီးေတာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီြဒင္၊ အစၥေရး၊ အီရန္၊ နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္၊ တရုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ အႏွံအျပားသြားေရာက္ လည္ပတ္ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ၁၉၈၆-ခု မတ္လ ၂၁-ရက္မွ ၃၁-ရက္ေန႕အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္း ကုိးရီးယားႏွိင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီနုိင္ငံတို႕မွ ဘဲြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကုိးခုကိုရရွိခဲ့သည္။
သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ထိုင္းၾကက္ေျခနီအသင္း အမွူေဆာင္အဖြဲ႕၌ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဆုိင္ဂ်ဳိင္း ထုိင္းေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယေျမွာက္ရာမဘုရင္း အထိမ္းအမွတ္ေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ျမဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မဟာနန္းေတာ္မြန္းမံထိန္းသိမ္းေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ဘုရင့္ စက္မွူ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ႏွင္ ့လူမွူေရးသိပၸံဌာန ကထိကလည္းျဖစ္ေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင့္ ၾကည္း တပ္မ ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္မွူးၾကီးႏွင့္၊ ထုိင္းဘုရင့္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွူးၾကီးလည္းျဖစ္ေလသည္။
မင္းသမီးသီရိဒုံသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သုေတသနႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းဖြဲ႕ျဖိဳးေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီးခ်င္းဆိုျခင္း၊ ထိုင္းတူရိယာတီးမွူတ္ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္း၊ ကဗ်ာစပ္ဆုိျခင္း၊ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းႏွင့္၊ ပန္းပုထုျခင္းတုိ႕ကို ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။
မင္းသမီး ဖရာေသး ေခၚ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ယခုအခါတြင္ သက္ေတာ္ ၅၄- နစ္ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး၊ ထုိင္းျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ေမတၱာကို အထူးတေလရရွိကာ ဘုရင့္သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားထည့္တြင္ လူခ်စ္လူခင္အေပါဆုံး မင္းသမီးတစ္ပါး အျဖစ္ျဖင့္ ထင္ေပါေက်ာ္ၾကားလ်ွက္ရွိပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱပညာသီဟ


ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ အရွင္သူျမတ္သည္၊ ၂၈-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႕ၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍၊ ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ မဟာခ်ိဳင္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျပီး။ ၃၁-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းမ်ားကို ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္ အတြင္း၌၊ ေန႔တရားပြဲအျဖစ္ ဆင္ယင္က်င္းပ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ တရားနာလိုသူ မည္သူမဆို လာေရာက္နာၾကားႏုိင္ၾကေစရန္၊ နိဗၺာန္ကုိ အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ မေထရ္သည္၊ သာဓုပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူကာ။ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေရႊညဝါ ဆရာျဖစ္သင္တန္း မ်ားတြင္၊ အက်ိဳေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ျဖင့္၊ သာသနာ့အက်ိဳးကို သယ္ပို႔ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

အလိုေတာ္ၿပည့္ သမိုင္း


အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၃၇၁-ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၄-ရက္ အႀကိဳအဓိ႒ာန္ပြဲတြင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းစာ။ ဦးပညာသာရ (မိတၳိလာ-အလိုေတာ္ျပည့္)မွ ဖတ္ၾကားခ်က္အား မူရင္းအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ… (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အလိုေတာ္ျပည့္ဗုဒၶပူဇနိယဘုရားပြဲေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ ပါရမီရွင္ သဒၶါရွင္အေပါင္းတို႔အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခရီးဦးႀကိဳဆို၍ ဂါရ၀ျပဳပါေၾကာင္း ဤအလိုေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္တည္ရွိသည့္ ေနရာသည္ က်န္စစ္သား မင္းတရားႀကီး၏ ေအာင္ေျမအစစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိ႒ာန္ (၃) ခ်က္ျပည့္ ေျမေနရာႏွင့္ က်န္စစ္သား မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားေစတီျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေအဒီ ၁၁-ရာစု၌ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ေကာင္းမႈျဖစ္သည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ေစတီဘုရားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ အင္း၀ေခတ္မွ သင္ႀကီး ငတုတ္သင္ ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး မိုးဒဏ္ ေလဒဏ္ ဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္၍ ေနခဲ့ေသာ ယခုဖူးေတြ႕ေနရေသာ ဤေစတီေတာ္ျမတ္သည္ ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ဘဲ ဖူးေတြ႕ေနရျခင္းမွာ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္စီမံၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိၿပီး ကုသိုလ္မဂၤလာတိုးပြားျခင္းတို႔ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အလိုေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္၏ မြန္ဘာသာျဖင့္ အလိုေတာ္ျပည့္အဓိပၸာယ္ရေသာ ဤဘုရားေစတီေတာ္ျမတ္ကို သစ္သီး၊ ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္းတို႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ စီမံၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စနစ္တက် ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳခဲ့ၾကသူမ်ား ေဂါပကမွတ္တမ္းအရ ရာခ်ီၿပီး အလိုျပည့္ၾကပါသျဖင့္ ဘုရားကို ေက်းဇူးဆပ္ေသာအေနအားျဖင့္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းျခင္း ေနာက္ထပ္လာၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းစသည္မ်ားကို ဆုေတာင္းျပည့္သည့္ ကာယကံရွင္မ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားသျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရွိပါသည္။

မိမိစိတ္သေဘာအတိုင္း ဆုေတာင္းၿပီး အလိုဆႏၵျပည့္၀သူမ်ားလည္း ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံျခားပါမက်န္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔ ေရာက္ရွိတိုင္း မိမိတို႔၏ အိမ္၌ ကိုးကြယ္ထားေသာ အလိုေတာ္ျပည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ထံမွ ဆြမ္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ သစ္သီးတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းဆုေတာင္း၍ အလိုျပည့္ၾကသူမ်ား မ်ားျပားလွသည္ကို ျပန္ေျပာ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ယုံၾကည္သဒၶါ ပြားမ်ားစြာျဖင့္ တကယ္တမ္း ယုံၾကည္မႈအားကိုးၿပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္းစနစ္ျဖင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လွဴဒါန္းၿပီး ဆုေတာင္းပါက တကယ္ျပည့္စုံသည့္ အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ ဆုေတာင္းျပည့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။

ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္ အေပါင္းတို႔ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မယုံတစ္၀က္ ယုံတစ္၀က္ျဖင့္ ဆုေတာင္းၿပီး ျပည့္စုံသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း မနည္းလွပါဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း လုံး၀မယုံၾကည္ဘဲ အမနာပ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် သေရာ္သလို ေျပာင္သလို ေျပာဆိုေနၾကတာကို တစ္စြန္းတစ္စ ၾကားရပါတယ္။ ဒါဟာ မနာလိုတဲ့စိတ္ မႀကိဳက္တဲ့စိတ္ထားျဖင့္ အျပစ္ေျပာတာ ေရာက္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ေျပာတာ ေရာက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေရွးပေ၀သဏီကစၿပီး ဆုေတာင္းဆုယူဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္း၌ ေနာက္ဆုံး နိဗၺာန္ရရပါလို၏လို႔ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မျမင္ရ မသိရ မေရာက္ရေသးတဲ့ နိဗၺာန္ကို အႏုမာနနည္းအားျဖင့္ မွန္းဆ၍ ေရာက္လိုေသာ ဆႏၵ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကတယ္၊ ေျပာၾကပါတယ္၊ ဆုေတာင္းသည့္အတိုင္း တကယ္အားထုတ္ရင္ တကယ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ျပည့္စုံၿပီး ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာ သံသရာျဖစ္စရာမလိုဘူးဆိုတာ ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယ္သဒၶါတရားရွိၿပီး ဘုရားအေပၚ၌ မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ေသာအား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ “သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ”ဆိုတဲ့အတိုင္း တူေသာအက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဘုရားက တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းပဲ ေပးႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ မိမိ၀တၳဳလွဴဖြယ္ သဒၶါတရားကသာလွ်င္ တူေသာအက်ဳိးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို ဆုေတာင္းပြဲကို အားခဲၿပီး ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔အား မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ခိုင္ျမဲေသာ သဒၶါတရားထားၿပီး မိမိလွဴဒါန္းေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား သဒၶါစိတ္ဓာတ္ပြားမ်ားၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္ ပြားမ်ားေဆာက္တည္ခဲ့တဲ့ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္တဲ့အက်ဳိးတရားတစ္ခုခုကို ခံစားရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ကို လက္ခံထားၿပီး အားထုတ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းယင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

အလိုေတာ္ျပည့္ http://alodawpyei.org/18cele.php သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွူ႔နုိင္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း၌ ေဆာင္းရာသီ ျခဳံေစာင္မ်ားဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း၊


ဝတ္တလုမ္=၆-၁၂-၂၀၀၉။
ထိုင္းႏို္င္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၅၀ ေက်ာ္တို႕အား၊ ကုိထြန္းလင္း ဦၤးေဆာင္ေသာ ေစတနာရွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွ ေဆာင္းရာသီသုံး ျခဳံေစာင္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ၂၁၀၀ တိတိတို႔ကို ဘ႑ာေတာ္ေငြအျဖစ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျပီး။ ေန႔ဆြမ္းအတြက္ ကိုထြန္းလင္း ႏွင္ ့မမေလး တုိ႔မွ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ေစတနာရွင္မ်ား သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုနိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဘုရင့္ေမြးေန႔၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ


၅-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႔၊ နံနွက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဖိကဆင္လမ္း ၁၂၂- ျမန္မာစက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍၊ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပဲြၾကီးကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းၾကရာ၊ ၄င္းလွဴဒါန္းပြဲအခန္းအနားသုိ ့ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ဦးေဆာင္း၍၊ ပင့္သံဃာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ၆၀ ပါးခန္႕ၾကြေရာက္ခ်ီးျမင့္ေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။ ၄င္းစက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတြင္ သီးတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးတုိ႔၌ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား၊ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း သံဃာသုံးပါးကုိ အလွည့္က် ပညာဒါနအျဖစ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ျပည္သူခ်စ္္ေသာ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ၈၂-နစ္ျပည့္ ေမြးေန႕။


ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘုမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ၁၇၈၂ ခုနစ္မွ စတင္၍စုိးစံလာေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္အႏြယ္ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ ျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေဆာင္းကုလားမင္းသား မဟီဒုိး (Prince Mahidol of Sonkhla) ႏွင့္ မင္းသမီး ဆိုင္းဝန္ မဟီဒိုး (Mon Sangwalya Mahidol) တို႔၏ သားေထြးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၇ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ကိန္းဗရစ္ျမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ၏ အစ္မေတာ္မွာ မင္းသမီး ဂါလာယာနီဗာဓာန (H.R.H. Princess Galayani Vadhana) ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္မွာ အ႒မေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ခံ အနႏၵမဟီဒိုး (H.M.King Ananda Mahidol Rama VIII) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မင္းသားအား ဖြားသန္႔စင္စဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ခမည္းေတာ္ ေဆာင္းကုလား မင္းသားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားလ်ွက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထုိင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ ေလာ့ဆိန္းျမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ အနႏၵမဟီဒုိး ရုတ္တရက္နတ္ရြာစံေသာအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေနာင္ေတာ္၏အရုိက္အရာကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္ခံေတာ္မူ၍ ယေန႕တုိင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထီးနန္း၌ စုိးစံလ်ွက္ရွိသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ (၁၉၅၀ ျပည့္နစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္) ထိုင္းမင္းသားၾကီး ခ်န္ဒရာမူရီဆူနတ္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သူ သီရိေခတ္ (Mon Rajawongse Sirikit Kiktiyakara) မင္းသမီးႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သီရိေခတ္ကို ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကပင္ ေတြ႔ျမင္ရင္းႏွီးေမတၱာမ်ွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သီရီေခတ္သည္ ႏုပ်ိဳစဥ္အခါက ကမၻာတစ္ခြင္တြင္ အေခ်ာအလွဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ စုလ်ွားရစ္ပတ္ျပီး ေနာက္ ထိုနစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႕၌ပင္ ရာဇာဘိေသက အခန္းအနားကို ၾကီးက်ယ္စြာဆင္ယင္ က်င္းပျပီးဘိသိက္ခံခဲ့သည္။ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေရႊနန္းျပာသာဒ္တြင္ အျငိမ့္သား ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ပုံျပင္ဆန္ေသာ နန္းျပသာဒ္မ်ားကို သူ ပုိင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား ျပည္သူအၾကားသုိ႕ဝင္၍ ျပည့္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းရြက္ေနသူျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ကား ဆက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္တစ္ပါးမဟုတ္ေပ၊ ထုိ႔ျပင္ [အင္နာခင္ႏွင့္ ယုိးဒယား(ထိုင္း) ဘုရင္] ဝတၳဳထည့္ကလို ေဒါသ မာန္မာနၾကီးမား၍ အာဏာစက္ျပင္းလွေသာ သူ၏ ဘိုးေတာ္လို ဘုရင္ၾကီးလည္းမဟုတ္ေပ။ ဘူမိေဘာသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အရွက္အေၾကာက္ၾကီးသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းရွိသည္၊ အမူအရာခက္ထန္ေမာက္ၾကြားမွဳကင္းသည္။ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ကူညီရုိင္းပင္းလိုေသာ လူမွူဝန္ထမ္းစိတ္ရွိ အျပည့္ရွိသည္။ သည္စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ေရႊအိမ္နန္း ႏွင့္ ၾကငွန္းစံေသာဘဝမွေန၍ ေျမၾကီးေပၚသို႕ဆင္းကာ ဗ်ိဳက္ေတာ္ႏွင့္ ရႊံ႕ညြန္အၾကား ေျခစုံပင္ကြဲေစဦးေတာ့ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္မွန္သမ်ွ အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ အမ်ွင္မျပတ္ သယ္ပုိးခဲ့သည္။
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အသိခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာတိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာ၌ သူ႔ေနာက္ပါးတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္းပါသည္။ အထူကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားအထူးကု ဆရာဝန္မ်ားလည္းပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထန္းမ်ားက ေဒသခံေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပင္း၍ အခမဲ့ ကုသေပးသည္။
ယေန႕ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာရွတုိက္တြင္ ထြန္းသစ္စ စက္မွူႏိုင္ငံဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္သာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးေက်ာရုိးျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဘာက လက္ခံထားသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲေမြးေတမွူႏွင့္ လူမွူျပႆနာရွိေနသမွ် တိုင္းျပည္ မတည္ျငိမ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘူမိေဘာဘုရင္က (ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆးဝါး) ဟုတင္စားခဲ့သည္။ ‘‘ ျပည့္သူ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္‘‘ ဆိုသည္မွာလည္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ လက္ေတြ ႕ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ကလုိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေန႔မအား ညမနား ေဆာက္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္မွာ နစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာနန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္၌ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မွူမ်ား အေတာမသတ္နုိင္ေအာင္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္မွူ ၁၉ ၾကိမ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒသစ္ ပ်င္ဆင္ေရးအဖြဲ႔မွ ၁၀ ၾကိမ္ႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္း မေရတြက္နုိင္ေသာ ကက္ဘိနက္အစုိးရဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမွူမ်ားကို ေတြ႔ၾကဳံျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူကား ျပည့္သူခ်စ္ေသာဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ျပည္သူကိုအလုပ္အေၾကြးျပဳေသာ မင္းတစ္ပါးသာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြးစြမ္းပကားကား ၾကီးမားလွသည္။ သူ၏တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ေဆာင္မွူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အစိုးရေတြ တစ္ဖြဲ႕ျပီး တစ္ဖြဲ႕ သာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္ ဘုရင္ဘူုမိေဘာကိုမူ သစၥာရွိၾကသည္။ အာဏာရယူေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မည့္သူ႔ဖက္မွ်မပါဝင္ပဲ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ေနခဲ့သည္။ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားပဲ တရားနည္းလမ္းက်စြာ အဆုံး အျဖတ္ေပးသည္။
ဘူမိေဘာသည္ ထိုင္းဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏နိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရဆီအျပည့္အဝ ေပၚထြန္း ေရးကို ဦးတည္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ လိိုလားနစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ထုိင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာသည္ သူ၏ နန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ၾကာေလခိုင္ျမဲေလ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ နန္းသက္အရွည္ၾကာဆုံး မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္စုိက္ထူခဲ့ေလျပီ။ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မရည္ရြယ္ပဲ ေစာ္ကဲမင္းျဖစ္ဆုိသလို ေနာင္ေတာ္ အနႏၵမဟီဒုိးမွာ သူ၏ အိပ္ခန္းေဆာင္၌ ေသနပ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ထူးဆန္းစြာလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ေနာင္ေတာ္၏ ထီးနန္းအရိုက္အရာကို ညီေတာ္ျဖစ္ေသာဘူမိေဘာက ၁၉၄၆ ခုတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ေနာင္ေတာ္နတ္ရြာစံစဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာမွာ ၁၈ နစ္သာရွိေသးကာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဘူမိေဘာသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ နဝမေျမာက္ရာမဘုရင္ ဘဲြ႕ကိုသာမက မဟာရာဇာ ဘြဲ႕ကိုပါ ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီခံယူခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာသည္ ၁၇၈၂ ခုနစ္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္ အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ ဘုမိေဘာ၏ ဘိုးေတာ္မွာ ေမာင္းကြတ္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္ၾကီး အေၾကာင္းကို မွီျငမ္းေရးဖြဲ႕ထားေသာ ကမၻာေက်ာ္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္၊ အင္နာခင္ ႏွင့္ ယုိဒယား (ထုိင္း) ဘုရင္ (Anna and the King Siam) ျဖစ္သည္။ ထိုဝတၳဳကို ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ေခါင္းတုံးမင္းသား ယူလ္ဘရုိင္နား ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ျပန္ရုိက္ေသာအခါ ဘုရင္ ႏွင့္ ကၽြႏုပ္ (The King and I) အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလ၏။
ထီးနန္းကို ဆက္ခံျပီးေနာက္ နစ္လၾကာေသာအခါ ဆြစ္ဇာန္နိုင္ငံ သို ့ျပန္သြားကာ ေလာ့ဆန္းတကၠသုိလ္ တြင္ သိပၸံ၊ ဥပေဒ ပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ေလသည္။ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ ၁၉၅၁ ခုနစ္တြင္ ထုိင္းနုိင္ငံသုိ႕ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ထိုင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ထိုင္းနုိင္ငံထီးနန္း၌ သက္တမ္းအၾကားဆုံး ခ်က္ကရီမင္းဆက္ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္ ယေန ့တိုင္ ဆက္လက္စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ သက္ေတာ္ ၈၂ နစ္ေမြးေန႔သုိ႕တိုင္ခဲ့ေလျပီးျဖစ္သည္။

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္ေသာ္ ၈၂ နစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔မွသည္ ေနာင္နစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ တုိင္းျပည္ကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစသတည္း။

ဆက္ဖတ္ရန္.

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ(ျမင္းမူ)


ဝပ္တလုမ္-၃-၁၂-၂၀၀၉၊

တိပိဋကဓရ၊ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ သည္၊ ယေန႔ ည ၀၈း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆုံးသီးတင္းသုံးရာ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ၾကြေရာက္လာစဥ္၊ ပညာေတာ္သင္ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ဖူးေမ်ွာ္ၾကည့္ညိဳ ကန္ေတာ့ ၾကျပီး။ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းထုိက္ၾကီး၏၊ ဦးစီးပဓာနနာယက ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ႏွင့္ေတြ ့ဆုံကာ၊ မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕ညတရားပြဲသုိ႔ ဆက္လက္ၾကြသြားေတာ္မူေၾကာင္း သတင္ရရွိပါသည္။ တိပိဋကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရသည္၊ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ေနထုိင္သီးတင္းသုံးကာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔၊ လွည့္လည္ကာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေနျပီး၊ မိမိေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ျမင္းမူျမိဳ႕နယ္၊ ခြက္ခြင္းေက်းရြာတြင္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ တိပိဋကဇီဝိတဒါန တုိက္နယ္ ေဆးရုံတုိ႕ကို ေဆာက္လုပ္ကာ၊ ပရဟိတမ်ားကိုလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ၊ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္။

အခုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မွ အစျပဳကာ လူတိုင္းလူတုိင္း၏ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရရင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာၾကီးပ်က္မည္ဟူေသာ စကားကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားေနရေလသည္၊ ဤစကားသည္ အဘယ္မ်ွမွန္ကန္မွူ ရွိသည္မရွိသည္ကုိ သိခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေလ့လာမိေသာအခါ တကယ္ပင္ကမၻာၾကီးပ်က္စီးခ်ိန္နီးေနျပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္တို ့ေျပာဆို ေနသလို ၂၀၁၂- ခု မွာေတာ့လုံးဝ ဤကမၻာၾကီးမပ်က္စီးနုိင္ေသးေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူသည္ဟု မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာကား=ဤဘဒၵကမၻာေပၚတြင္ အရိမိေတၲယ်ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသး၊ ဘုရားေလးဆူသာပြင့္ေသးသည္၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူရန္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေနာက္တနည္းမွာ ဤကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားျခင္းလည္းမရွိေသးျခင္း၊ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို အလြန္နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားခဲ့ေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ဤကမၻာပ်က္မည့္အေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ကတည္းက NASA က သိထားႏွင့္ျပီး ထုိင္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းမွာလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမ်ားေၾကာင့္ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္ေလ သည္။ ပ်က္စီးခ်ိန္နီးျပီး ဟုူေသာ စကား ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္သနည္းဟုူေသာ္ကား၊ ယခုကဲ့သို႕ေကာလာဟလ ျဖစ္ထြန္းေနရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္မွၾကည့္လွ်င္ ကမၻာပ်က္ မည့္နိမိတ္ လကၡဏာဟုဆုိအပ္ေသာ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကမၻာၾကီးဧကန္မု ခ်ပ်က္ေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္ကစ၍ ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္တတ္ေၾကာင္းကို
ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ေလ့လာမွတ္သားဖူး၏။ အခုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတို႔၌ ျပသလွ်က္ရွိေသာ ဒါရိုက္တာ ရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေသာ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတုိ႔မွာ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းလြန္ေသာအခါ ဤကမၻာၾကီးပ်က္စီးေတာ့မည့္ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ တနည္းဆုိရေသာ္ ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္မည့္ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားသာျဖစ္ေသးေၾကာင္းဟုူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္၏။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလာကတြင္ မျဖစ္နုိင္တာ မရွိ မျဖစ္ေသးသည္သာရွိ၏ ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကေလ၏၊ ထုိစကားကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ဤသို႕ ့ျပန္၍ ေျပာဆုိလုိေပသည္၊ ျဖစ္ျပီးေသာအရာမွန္သမ်ွတို႕သည္လည္း မပ်က္စီးနိုင္တာမရွိ မပ်က္ေသးသည္သာ ရွိ၏ ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏။ ဤသည္မွာလည္း အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခဲ့ ေသာ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဟူေသာ စကားကိုေထာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာလ်ွင္ျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကမၻာပ်က္ မည့္အေရးကိုေတြး၍ ေၾကာက္ေနလွ်င္ တက္တီးတိုးငွက္ငယ္သည္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးမည္ကို စိုး၍ အလြန္ေသးငယ္ေသာ မိမိ၏ ေျခေထာက္ငယ္ေလးကို မုိးေပၚသုိ႔ေထာင္၍ အိပ္သကဲ့သို႔ ရွိလိမ့္မည္တကား။ အကယ္၍ ဤကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ ေနရအုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ =ဤကမၻာၾကီးတကယ္ မပ်က္ေသးပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ျဖဳးဆရာေတာ္ ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနား- ဓါတ္ပံုမ်ား

ကို္ယ္တုိင္ဖူးေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔ ကုသိုလ္ပြားမ်ားေစရန္ ရည္ရြယ္မွ်ေ၀ပါသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP