ေတြ႔ရင္ ေျပာၾကားပါ

ဘုန္းဘုန္း
ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါတယ္ဘုရား။

ျပင္သစ္မွ ဒကာတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္က မဲေဆာက္ျမိဳ႕ Wat Aran Ya Khet ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေသာ ဦးဇင္း ျငိမ္းခ်မ္း (သို႔မဟုတ္) ဦးသုန္ အားဖူးေတြ႕လိုပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္ဘုရား။ ထုိအခ်ိန္က ထိုဘုန္းဘုန္း သို႔မဟုတ္ ဦးဇင္းသည္ က်န္းမာေရးေတာ္ေတာ္ ဆိုးဝါးေနပါသည္ဟု ေျပာပါတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ သတင္းအစအနေလးမ်ား ရလုိရျငား သိရေအာင္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားပါတယ္ဘုရား။

ရုိေသစြာရွိခိုးဦးတင္လွ်က္
ခရစၥတလ္

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆက္အသြယ္ရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေယာက္က ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးေစခ်င္ပါသည္၊

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း- ၀၈၅ ၁၂၃ ၅၀၅၄၊၊

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP