လကၡဏာေတာ္ ၃၂ ပါး

Guest  ေမး။   ။ ဘုရား လကၡဏာ ၃၂ပါးက ဘုရားျဖစ္ျပီးမွ ေပၚလာတာလား ေမြးတည္းက ပါရွိေနတာ လားဘုရား။
 Guest ေမး။     ။ အရင္ဘုရား ဘုရားေဟာထဲမွာ ဒုိင္ႏို္ေဆာတုိ႔ ကမာၻဦးက အေျကာင္းေတြ ပါပါသလား ဘုရား။
အေျဖ။       ။  ဘုရားလကၡဏာ ၃၂ ပါး ဟူ၍ သိထားမိေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းကို ေမးသည္ဟု ယူဆရပါသည္၊ အမွန္မွာမူ Guest သိထားေသာ ဘုရားလကၡဏာ ၃၂ ပါးဟူသည္၊ မဟာပုုရိသ လကၡဏာ ေခၚ ေယာကၤ်ားျမတ္တို႔၏ လကၡဏာ ၃၂ ပါးသာျဖစ္ေပသည္၊ ဘုရားအေလာင္ေတာ္သည္ ၄င္းလကၡဏာ ၃၂ ပါးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ မဟာပုရိသ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာလ်ွင္ ေဗဒင္လကၡဏာ ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ အရွင္ေကာ႑ညပုဏၰားက ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ ျဖစ္မည္ဟု ေဟာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အရြယ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ွာညီေထြစြာသာလွ်င္ ၄င္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေပလိမ့္မည္။ ၄င္းလကၡဏာ ၃၂ ပါးအား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ဗုဒၶဘုရားႏွင့္ စၾကာဝေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေယာက်ၤားျမတ္တုိ႔၏ လကၡဏာႀကီးမ်ား။
၁။ ျပည့္ ၿဖဳိးညီညာေသာဖဝါး။
၂။ ၁၀၈ ကြက္ ၊ စက္ လကၡဏာ ေတာ္ အစုံပါေသာ ေျခဖဝါး။
၃။ သူတပါးတုိ႔ထက္ လုံးဝန္းရွည္ေသာ ဖေနာင့္။
၄။ ရင္းတုတ္ ဖ်ားသြယ္ ရွည္လ်ား၊ ညီညာေသာ ေျခေခ်ာင္း၊လက္ေခ်ာင္း ။
၅။ ဖြားစ အခါ ကဲ့သုိ႔ အၿမဲႏုနယ္ေသာ လက္ ေျခ မ်ား။
၆။ အတုိ အရွည္ မရွိ ညီညာေသာ ၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္း။
၇။ ျမင့္တက္ေသာဖမ်က္၊
၈။ ေျခသလုံး၏ ေရွ႔ေနာက္၊ နံပါး အသားစုိင္မ်ားမွ ၊ သေလးစပါးႏွင့္တူျခင္း။
၉။ ကုိယ္ခႏၶာ အေျဖာင့္ထား၍ ဒူးဆစ္ထိရွည္ေသာလက္။
၁၀။ အအိမ္ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းအပ္ေသာ အဂၤါဇာတ္။
၁၁။ ေရႊ အဆင္းကဲ့သုိ႔ဝါဝင္း၍ လုံးက်စ္ေသာ ကုိယ္။
၁၂။ ႏုနယ္ေသာ အေရ၊ အသား။
၁၃။ ေမႊးညွင္းတစ္တြင္း ၌ တစ္ပင္စီ သာေပါက္ျခင္း။
၁၄။ ထုိေမႊးညွင္းတုိ႔သည္ လက်ၤာရစ္လွည့္၍ အဖ်ားေကာ့တက္ၿပီး ၊ မ်က္စဥ္း အညဳိေရာင္ရွိျခင္း။
၁၅။ ေျဖာင့္စင္းေသာ ကုိယ္ခႏၶာ။
၁၆။ လက္ဖမုိး၊ေျခဖမုိး ပခုံးစြန္း လည္ဂုတ္ျပည့္ၿဖဳိးျခင္း။
၁၇။ ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႔ပုိင္းကုိယ္ကဲ့သုိ႔ ၊ ေရွ႔ ေနာက္ ၊ေအာက္ထက္ ျပည့္စုံ ေသာကုိယ္။
၁၈။ လက္ျပင္ရုိးႏွစ္ခု အၾကား ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အသား ။
၁၉။ အလံႏွင့္ အရပ္ ညီ မွ် စြာရွိျခင္း။
၂၀။ အညီ အမွ် ၊ လုံး ၍ လွပေသာ ပခုံး၊လည္ပင္း။
၂၁။ အရသာကုိ ေဆာင္ယူႏုိင္ေသာ အေၾကာေကာင္းမ်ား။
၂၂။ ျခေသၤ့ ၏ ေအာက္ေမးကဲ့သုိ႔ ျပည့္ၿဖဳိးေသာ အထက္ေမး ၊ ေအာက္ေမး။
၂၃။ သြားေပါင္းေလးဆယ္ရွိျခင္း။
၂၄။ ညီညာတိက်ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၅။ ႀကဳိးႀကဲမရွိ၊ေစ့ေသာသြားရွိျခင္း။
၂၆။ ထင္ရွားေသာသြားစြယ္ရွိျခင္း။
၂၇။ ရွည္ျပန္႔ေသာ လွ်ာ ရွိျခင္း။
၂၈။ ျဗဟၼာ မင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ သာယာခ်ဳိၿမိန္ေသာအသံ ၊ ကရဝိတ္သံရွိျခင္း။
၂၉။ ညဳိသင့္ေသာ အရပ္၌ ၊ အလြန္ညဳိေသာ မ်က္လုံး။
၃၀။ ဖြားသစ္စ ႏြားငယ္၏ မ်က္လုံးအိမ္ကဲ့သုိ႔ မ်က္လုံးအိမ္ရွိျခင္း။
၃၁။ မ်က္ခုံး ႏွစ္သြယ္ ၊ အလည္ တည့္တည့္၌ ၊ ဥဏၰလုံေမႊးရွင္ေတာ္ ရွိျခင္း။
၃၂။ နဖူးသင္းက်စ္ရွိျခင္း

ဘုရားေဟာထဲတြင္ ကမၻာဦးအေၾကာင္းတင္မကလွပဲ စၾကာဝဠာ အဦးမွ အစျပဳကာ ေျမာက္မ်ားစြာပါရွိေလသည္ဟု မွတ္သားေစခ်င္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သုေတသီတုိ႔ကဲ့သို႔ ေဟာၾကားထားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ၊ လူတစ္ေယာက္၏က်င္လည္ခဲ့ရာ ဘဝမ်ားစြာတို႔ကို ေဟာၾကားရင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ အလြန္တရာက်ယ္ဝန္းလွသျဖင့္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ မေရးဝံ့ေတာ့ျပီ။

ဒိုင္ႏိုေဆာအေၾကာင္းကုိမူ ေဟာၾကားခဲ့သည္ မေဟာၾကားခဲ့သည္ကုိ မေလ့လာဖူးေပ။ ဒိုင္ႏိုေဆာ အေၾကာင္းကုိ သိလုိပါက ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွတစ္ပါး အျခားေသာ စကားမ်ားကို ေျပာေလ့မရွိဟူ၍ကား မွတ္သားဖူးပါသည္၊ သိလိုပါက က်မ္းတတ္္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္တုိ႔အား ေမးျမန္းေလ်ွာက္ထားပါေလ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ထိုင္းဘုရင္းမၾကီး သိရိေခတ္


ထိုင္း ဘုရင္မၾကီး သိရိေခတ္ (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ) (Somdej Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat) ကုိ ၁၉၃၂ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္၊ ေမြးဖြားခဲ့သည္၊ ခမည္းေတာ္မွာ ထိုင္းမင္းသားၾကီး ခ်န္ဒရာမူရီဆူနတ္ ျဖစ္သည္။

အ႒မေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘြဲ႕ခံ အနႏၵာမဟီဒုိး နတ္ရြာစံျပီးေနာက္ နန္းတက္လာေသာ၊ လက္ရွိ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာဒက္(ဂ်္)ႏွင့္ ၁၃၉၅ ခုနစ္ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စုလ်ာရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။


မိဘုရားသိရိေခတ္ႏွင့္ ဘုရင္ဘူမိေဘာ တို႔သည္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနခဲ့စဥ္ ကတည္းက ေမတၱာမ်ွေနခဲ့ၾကသည္ ဟု လူသိမ်ားၾကေလသည္၊ မင္းသမီးသိရိေခတ္သည္ကား ႏုပ်ဳိစဥ္အရြယ္က ကမၻာေပၚရွိေတာ္ဝင္မင္းသမီးမ်ား ထဲတြင္ အေခ်ာဆုံးအလွဆုံး စာရင္ဝင္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။


မင္းသမီး သိရိေခတ္သည္ ဘုရင္ဘူမိေဘာ ႏွင့္အတူ ေသ်ွာင္းေနာက္ ဆံထုံးပါ ဆိုသကဲ့သုိ႔ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားမ်ားသို႔ လိုက္ပါလွ်က္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ အစရွိေသာ လူသား အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းကို မျငီးမညဴ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေလသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ား၏ ဘဝဖူလုံေရး အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေစရန္ အားေပး ကူညီခဲ့ေလသည္။

သိရီေခတ္သည္ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး အျဖစ္ျဖင့္ ေနလာခဲ့သည္မွာ ယေန႕ သက္ေတာ္ အားျဖင့္ ၇၉ နစ္သို႔တိုင္ခဲ့ေလျပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိဖုရားသိရိေခတ္အား ေမတၱာပ်က္ေသာ ထိုင္းျပည္သူတစ္ဦၤးတစ္ေယာက္မ်ွ မရွိေသးေပ။

အကၽြႏ္ုပ္သည္ သူတစ္ပါး တုိင္းျပည့္တြင္ လူမျဖစ္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ အကၽြႏု္ပ္ ေမြးဖြားေသာ တုိင္းျပည္တြင္ကား ထိုကဲ့သို႔ မင္း မိဖုရားမ်ား ရွိခဲ့ပါမူ ေကာင္းေလစြာ့ဟု ဆုေတာင္းရင္း၊

တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား အေပၚတြင္ ရင္ဝယ္သားကဲ့သုိ႔ ေမတၱာထားကာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေနေသာ မိဖုရားသီရိေခတ္သည္-၁၂-၈-၂၀၁၁ ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၇၉ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကာလတိုင္ေအာင္၊ စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ႏိုင္ပါေစသတည္း။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP