သေႏၶတားျခင္း

Guest "ေလွ်ာက္တင္ပါရေစဘုရား ကုိယ္ဝန္တားေဆးက သေႏၶသားျဖစ္လာမယ့္အဆင့္ မေရာက္ေအာင္ သေႏၶမေအာင္ေအာင္ တားဆီးျခင္းျဖစ္လုိ႔ ပါဏ ဆုိတဲ့ အသက္ကုိ ဖ်က္ဆီးတာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔" သိရပါတယ္ဘုရား။
သားေလာင္းအျဖစ္ ေရာက္ႏုိင္ေသာအဆင့္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ သေႏၶမေအာင္ေအာင္ တားဆီးျခင္း မျပဳလုိ႔ သေႏၶေအာင္သြားရင္ေတာ့ ရုပ္ဇီဝိတ နာမ္ဇီဝိတရွိတဲ့ သေႏၶသား ျဖစ္လာပါတယ္ဘုရား။
သေႏၶေအာင္ျပီး ျဖစ္တည္လာတဲ့ သေႏၶသားဆုိလ်င္ေတာ့ ရက္သား ျဖစ္ေစကာမူ အသက္ရွိပါတယ္။ ထုိအဆင့္ေရာက္မွ ပါဏာတိပါတကကံ ေျမာက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္ဘုရား။


အမိ၏ က်န္းမာေရးမွာ သေႏၶသားကုိ ဆက္လက္လြယ္လွ်င္ ေမြးဖြားလွ်င္ အသက္ေဘးရွိလုိ႔ ဘယ္သူ႔အသက္ ေရြးရမလဲ ဆံုးျဖတ္စရာ ျဖစ္လွ်င္ေတာ့ ဆက္လက္သေႏၶစြဲခြင့္ ျပဳထားျခင္းျဖင့္ မွီခုိခံလူသား၏ အသက္ကုိ ဖ်က္ဆီးေတာ့မည့္ သေႏၶသားကုိ ဖယ္ရွားေပးရျခင္းမွာ ေသေစလုိေသာဆႏၵမပါ လူသား ၁ - ဦး လူ႔ဘဝေရာက္ဖုိ႔ သူ႔အရင္လူသား၏ အသက္ကုိ ဆံုးရံႈးမခံသင့္သည္ျဖစ္၍ မလႊဲသာ၍ ကုိယ္ဝန္ဆိပ္မတက္မီ အမိမေသမီ သေႏၶသားကုိ ဖယ္ရွားေပးရျခင္းမွာ ပါဏာတိပါတကံ မေျမာက္ဟု ထင္ပါ

သည္။ အမွားပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား


ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္။ ။ အခုလို ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သေႏၶသားဘဝသုိ႔ မေရာက္မီ တားျခင္းသည္ ပါဏေခၚ အသက္ ဝိညာဥ္ မရွိေသး၍၊ ပါဏာတိပါတကံ မထိုက္ေသးဟု ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသည္။


ဤအတိုင္းျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ေကာင္းပါသည္။ တစ္ခု သတိထားရမည္မွာ၊ သိပၸံပညာျဖင့္ အသက္မရွိေသးဟု ယူဆထားေသာ ကာလမွ စ၍၊ ကလလေရၾကည္(သုပ္ေသြး)ဘဝကို အဘိဓမၼာ သေဘာအရ အသက္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ အထက္ပါ ကိုယ္ဝန္တားျခင္း ဆုိရာ၌၊ အဘယ္အခ်ိန္တြင္ တားဆီးခဲ့ပါသနည္းဟု ဆုိသည္မွာ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္။


သိပံၸျဖင့္ အသက္မရွိေသးေသာ အခ်ိန္ဟု ယူဆထားေသာ ကာလ၌ တားဆီးခဲ့လ်ွင္၊ ဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ရန္ မလိုေသာ္လည္း၊ အဘိဓမၼာအရ အသက္ရွိသည္ဟု ယူဆထားခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့ပါက၊ ကံထုိက္ပါလိမ့္မည္။


မိခင္၏အသက္ကုိငဲ့ကြက္၍ မလြဲသာ မေရွာင္သာ သေႏၶသားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရျခင္းမ်ိဳး မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္၊ ဤေနရာ၌ စဥ္းစားရန္မွာ၊ မသိနားမလည္ေသးေသာ လူသားခေလးငယ္ျဖစ္၍သာလွ်င္၊ မိခင္၏ အသက္ကုိငဲ့၍ အသတ္ခံလိုက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


အကယ္၍သာ အသက္အရြယ္ၾကီးေနရင့္ေနျပီး ျဖစ္ေသာ သားအား မိခင္၏ အသက္ကိုကယ္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၊ ကိုယ္အဂၤါ အစိပ္အပိုင္း တစ္ခုခုကို အလိုရွိ၍ သတ္ခဲ့လ်ွင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကမည္နည္း။


(အမိဝမ္းထဲ့့သုိ႔ မေရာက္လာေသးေသာ သေႏၶကိုတားလ်ွင္ ကံမထိုက္၊ ေရာက္ရွိေနျပီးေသာ သေႏၶကိုတားလ်ွင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္၊ မည့္ေသာသုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ တားသည္ျဖစ္ေစ၊ ကံထုိက္ပါသည္။)


မည္သူမဆို ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေရးသားႏိုင္ၾကပါသည္၊ ဤရြာဦးေက်ာင္းဘေလာ့သည္၊ အင္တာနက္တြင္ က်င္လည္က်က္စားေနၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို ဘာသာေရး အသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လ်ွက္၊ လူငယ္မ်ားက်က္စားရာ အင္တာနက္၌ ေရးသားထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္၊ မိမိတုိ႔ေရးသားျပဳစုေသာ က်မ္းဂန္မ်ားအတြက္ ကိုးကားစရာအျဖစ္ တစ္စုံတစ္ခုမ်ွ ဤဘေလာ့တြင္ မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အမွားပါခဲ့လ်ွင္လည္း သတိေပးဆုံးမၾကပါရန္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဘာသာေရး အေမးအေျဖမ်ား

အရွင္ဘုရား.....တပည္ ့ေတာ္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ လိုက္ပါတယ္ဘုရား ။ တပည့္ေတာ္ မသိတာေလးေတြ ေမးစရာရွိလို ့ပါဘုရား။
၁။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ကိုက္ခဲျခင္း ၊ ယားယံျခင္းစတဲ့ ေဝဒနာေတြက ဘယ္အာရုံနဲ ့ဘယ္ဒြါရတိုက္တာလဲဘုရား ။


၂။ အိပ္မက္မက္ျခင္း၊ ေသငယ္ေဇာ ေမွ်ာေနစဥ္ နတ္ျပည္တို ့ငရဲျပည္တို႕သို ့ ေရာက္ျခင္းကို အဘိဓမၼာသေဘာႏွင့္ ရွင္းျပေပးပါ။ တပည့္ေတာ္သျဂိဳလ္ ၉ ပိုင္းမွာ ဘံုပိုင္း အထိေတာ့ ေလ့လာဘူးပါတယ္ အဲဒီကိစၥကို မစဥ္းစားတက္လို႕ပါ။


၃။ ကိုယ္ဝန္တားေဆး ေသာက္ျခင္း၊ ထိုးျခင္းမ်ားသည္ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ပါသလားဘုရား။


၄။ သူမ်ားသားပ်ိဴ၊ သမီးပ်ိဴကို စိတ္ကူးႏွင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ေတြးေတာလွ်င္ ကာေမသု မိစၦာစာရကံ ထိုက္ပါသလားဘုရား။ 

၅။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဘီယာေသာက္ျခင္းသည္ သူရာေမရကံ ထိုက္ပါသလား။

၆။ လက္မထက္ပဲ အတူေနထိုင္လွ်င္ ကာေမသုမိစ ၦာစာရကံ ထိုက္ပါသလား။

၇။ မိမိေသာ္၄င္း၊ သူတပါးေသာ္၄င္း နစ္နာမွု တစံုတရာမျဖစ္ေစရန္၊ အက်ိဴးရွိေစရန္္အတြက္ (အလိမ္ခံရသူလည္းမထိခိုက္) အရိယာမ်ား စကားပရိယာယ္ သံုးၾကပါသလား အရွင္ဘုရား။ ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ လူပ်ိဳတစ္ေယာက္ ဆက္ဆံလွ်င္ ကာေမသု ထိုက္ပါသလား။

၈။ သူခိုးတစ္ေယာက္ ခိုးဝွတ္ေနသည္ကို ျမင္ေသာအခါ သူခိုး သူခိုး ဟု ေအာ္ေကာင္းပါသလား ဆိုတာကုိလဲ ေျဖ ၾကားေပးပါ အရွင္ဘုရား။

အေျဖ။ ။၁ ခႏၶာကိုယ္မွာ ကိုက္ခဲျခင္း ၊ ယားယံျခင္းစတဲ့ ေဝဒနာမ်ားသည္၊ အဘိဓမၼာသေဘာအရ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာရုံတုိ႔ ထိခိုက္သည္ဟုမွတ္ပါ။

၂။ အိပ္မက္မက္ျခင္း၊ ေသငယ္ေဇာေမွ်ာေနစဥ္ နတ္ျပည္တို ့ငရဲျပည္တို႕သို ့ေရာက္ျခင္းတို႔သည္၊ အဘိဓမၼာသေဘာအရ၊ ဘဝင္စိတ္က်ေနျခင္းကုိေခၚသည္၊ မွတ္သားရန္မွာ= မေနာဒြါရဝီထိ၌ အာရုံကို အတိအက်ဖမ္းယူ မွတ္သားႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ၊ ပရိတၱာရုံဝီထိကိုဆိုလုိသည္။

၃။ ကိုယ္ဝန္တားေဆး ေသာက္ျခင္း၊ ထိုးျခင္းမ်ားသည္ ပါဏာတိပါတကံ ထုိက္ပါသည္။ မိခင္မ်ားကိုယ္ဝန္ေနစဥ္၊ ကလလေရၾကည္မွ စ၍ ဇိဝိတေခၚ အသက္ဝိညာဥ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္က်ေဆး တိုက္ပါက၊ လူသတ္မွဳေျမာက္၍၊ ပါရာဇိက အာပတ္သင့္ပါသည္။
 
မွတ္ခ်က္။    ။  အမိဝမ္းထဲ့့သုိ႔ မေရာက္လာေသးေသာ သေႏၶကိုတားလ်ွင္ ကံမထိုက္၊ ေရာက္ရွိေနျပီးေသာ သေႏၶကိုတားလ်ွင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္၊ မည့္ေသာသုိ႔ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တားသည္ျဖစ္ေစ၊ ကံထုိက္ပါသည္။


၄။ သူမ်ားသားပ်ိဴ၊ သမီးပ်ိဴကို စိတ္ကူးႏွင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ေတြးေတာလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ပါ၊ ၄င္းသိကၡာပုဒ္အရ ကာယကံေျမွာက္ၾကဴးလြန္မွသာ ကံထုိက္သည္ဟုမွတ္ပါ။ သို႔ေသာ္- စိတ္ႏွင့္ျပစ္မွားမိေသာေၾကာင့္၊ မေနာကံဒုစရုိက္ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ပါ။

၅။ ဘီယာေသာက္ျခင္းသည္၊ သုရာေမရယကံ ထိုက္ပါသည္။ ဘီယားဆုိသည္မွာ၊ အရက္၏အမည္ တစ္မ်ိဳးသားျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘီယာကုိ အရက္မဟုတ္ဟု မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ 

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သုရာေမရယကံမထိုက္ပါ။ အျခားေသာမူးယစ္ေဆးမ်ားကို ေဆးလိပ္၌ ထဲ့၍သုံးစြဲလ်ွင္ ကံထုိက္ပါသည္။ သုရာ- ဟူသည္မွာ၊ ေသရည္ အရက္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

၆။ လက္မထက္ပဲ အတူေနထိုင္လွ်င္ ကာေမသုမိစ ၦာစာရကံ ထုိက္ပါသလား ဆိုရာ၌၊ မည္ကဲ့သို႔ လက္ထပ္သည္ကို ဆိုလိုသနည္းဟု ေရွးဦးစြာသိဖုိ ့လုိအပ္ေပသည္။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္ထားခဲ့လွ်င္ ကံမထိုက္ဟုမွတ္သားရပါမည္။ လက္ထပ္ျခင္းသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ လုပ္သည္ မလုပ္သည္ႏွင့္မဆိုင္၊ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ မျပဳသည္ႏွင့္သာ ဆိုင္ေလသည္။

လက္မထပ္ပဲ အတူေနထုိင္ျခင္းဆိုရာ၌= အဂမနီယ၀တၳဳ အရ ကာမပုိင္ မ႐ွိေသးေသာ အပ်ိဳသည္ မိမိကာမကုိ မိမိပုိင္သျဖင့္ မည္သည့္ေယာက်္ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ ကာေမသုမိစၧာစာရ မထိုက္ဟုဆုိပါသည္။


ေစ႔စပ္ထားသူမွအစ မိမိကုိ ပုိင္ဆိုင္သူ ႐ွိၿပီးျဖစ္ေသာ မိန္းမအတြက္ကား ထိုကာမပုိင္ ေယာက်္ားမွ တစ္ပါး အျခားေယာက်္ားႏွင့္ ဆက္ဆံလွ်င္ ကံထိုက္ပါသည္။

ေယာက်္ားဖက္တြင္ကား မိမိပုိင္ မိန္းမမွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္ မိန္းမႏွင့္မဆို ကံထိုက္ပါသည္။ (အပ်ိဳႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ မထိုက္ဟု ထင္ၾကသည္။ သတိျပဳပါ။) ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ကုိယ့္ထက္အရင္ ေငြေပးထားသူ႐ွိေနပါက ေနာက္ေယာက်္ား ကံထိုက္၏။
ျပည့္တန္းဆာမဘက္ကလည္း ေငြလက္ခံထားၿပီး ထိုေယာက်္ားႏွင့္ မၿပီးျပတ္ခင္ အျခားေယာက်္ားကုိ လက္ခံလွ်င္ ကံထိုက္၏။

အိမ္ေထာင္မ႐ွိသူမ်ား လြတ္လပ္စြာေနၾကရာ၌ မယားအမွတ္ျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလွ်င္ (မိဘ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ, မတူသည္ျဖစ္ေစ) ဆႏၵ၀ါသီနီ - ဟူေသာ အလုိတူ၍ေနေသာ မယားအရာေျမာက္၍ ေယာက်္ား ကံ မထိုက္။
အမ်ိဳးသမီးဘက္တြင္လည္း ေစ့စပ္ထားသူ, ေငြေပးထားသူ စေသာ ပုိင္ဆုိင္သူ မ႐ွိေသးလွ်င္ ကံမထိုက္ဟု မွတ္ပါ။

၇။ မိမိေသာ္၄င္း၊ သူတပါးေသာ္၄င္း နစ္နာမွု တစံုတရာမျဖစ္ေစရန္၊ အက်ိဴးရွိေစရန္္အတြက္ (အလိမ္ခံရသူလည္း မထိခိုက္) အရိယာမ်ား စကားပရိယာယ္သုံးၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားအား တရားထူးကုိ ရရွိေစရန္အတြက္၊ ဥပါယ္တမ်ည္ ဟုေခၚေသာ နည္းပရိယာယ္ျဖင့္၊ စည္းရုံးဖူးသည္ကို ဖတ္ရွဳ႕ရပါသည္။

ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ လူပ်ိဳတစ္ေယာက္ဆက္ဆံလွ်င္ ကာေမသု ထိုက္ပါသလား။ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို (နံပါတ္ ၆ အေျဖတြင္၊ ျပန္လည္ဖတ္ရွဳ႔ပါ။

၈။ သူခိုးတစ္ေယာက္ ခိုးဝွတ္ေနသည္ကိုျမင္ေသာအခါ သူခိုး သူခိုး ဟု ေအာ္ေကာင္းပါသလား ဆုိရာတြင္၊ ေအာ္ေကာင္းပါသည္ဟု ေျဖဆုိရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ထိုကဲ့သို႕သတိေပးျခင္းအားျဖင့္၊ သူခုိ္းလည္း အဒိႏၷာဒါနာ သိကၡာပုဒ္မွ ကင္းလြတ္ျပီး၊ ပိုင္ရွင္မွာလည္း မိမိ၏ကိုယ္ပုိင္ ပစၥည္းဆုံးရွုံးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ မိမိဖက္မွ စိတ္ထားတတ္ဖို ့ေတာ့လိုအပ္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို အသိေပးျခင္းျဖင့္၊ သူခိုးလည္း အဒိႏၷာဒါန- ခိုးျခင္းအကုသိုလ္မွ ကင္းေဝးပါေစ၊ အိမ္ရွင္မွာလည္း ေဘာဂဗ်ာသန- စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကင္္္းေဝးပါေစဟု ထားဖု႔ိလုိအပ္လွေပသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP