အားနည္းေနရွာေသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအား မိမိ၏လက္တစ္ဖက္ကမ္းလွမ္းေပးလိုသူမ်ားသို႔

 ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တိမ္ညိဳေက်းရြာတြင္  ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဇာေနယ် ဦးစီးဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ထားေသာ လူငယ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပရဟိတေက်ာင္းကို (၁၉၉၇)ႏွစ္မွစတင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ (၁၄)ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါသည္။  
ယခုအခါတြင္ ၄င္းေက်ာင္းတိုက္၌ ပတ္၀န္းက်င္ရြာေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ဘ၀ကိုလက္ေျမွာက္အရံုး မေပး လိုေသာ အတန္းေပါင္းစံုမွ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားသည္ နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လာေရာက္ေနထုိင္၊ ပညာသင္ယူ လ်က္ရွိေနၾကပါသည္၊ ၄င္းပရဟိတေက်ာင္း တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ဖြံံ႕ျဖိဳးနိုင္ေရး အတြက္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးက႑တြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္တန္းတူ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာဒါနျပဳလိုေသာ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားအား ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။  
 
လွဴဒါန္းနိုင္ေသာ၀တၳဳမ်ား 
၁။  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တေန႕တာ စားသုံးရန္အတြက္ ဆန္(၂၀) ျပည္ ခ်က္ျပဳတ္ရျပီး ဟင္းလ်ာစသည့္ အပါအ၀င္ တစ္ရက္ကိုေငြက်ပ္(၂၀၀၀၀)အသံုးျပဳရပါသည္။       

၂။  စာဖတ္ရာတြင္ ည၊ နံနက္ အသံုးျပဳရေသာမီးစက္သုံးေရနံဆီ(၁)ဂါလံျဖစ္ျပီး ကာလေပါက္ေစ်း တစ္ဂါလံ(၃၅၀၀)က်ပ္ ကုန္က်လ်က္ရွိပါသည္၊ ( ၁. ၂၅ .၂၀၁၁ )
                                             
၃။ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ တစ္နွစ္လွ်င္ပညာသင္ေၾကးက်ပ္(၂၀၀၀၀၀)ျဖစ္ျပီး၊ အတန္းစံု ေက်ာင္းသား (၆၃) ဦးအတြက္   ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္၊          
                                             
၄။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္အတြက္ ေလးခန္းတြဲ အိမ္သာ မ်ားတည္ေဆာက္ ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။                                                                                   

၅။ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ မ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။
 
၆။တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ စာျပကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ(၃)ဦး ငွားရမ္းနိုင္ အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနပါသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားျပီး လူမ်ဳိးအက်ိဳး၊ နိုင္ငံအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ   လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔တတ္နိုင္သည့္ ဘက္မွ ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီၾကမည္ဆိုပါက ဆရာေတာ္၏ သာသနာျပဳပညာေရး လုပ္ငန္းသည္ ဆထက္တိုး ေအာင္ျမင္ တိုးတက္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိသားလိုက္ျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းျခင္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ   ေအာက္ပါလိပ္စာ အတိုင္း ပါ၀င္ လွဴဒါန္းနိင္ၾကပါသည္။     

ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဇာေနယ် ၊ လူငယ္မ်ားပရဟိတေက်ာင္း၊ တိမ္ညိဳေျမာက္ပိုင္းေက်းရြာ၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊   ဖုန္း098502155(တဆင့္ေခၚပါ)

မွတ္ခ်က္- စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေလ့လာစံုစမ္း ေမးျမန္းလိုသူမ်ားသည္ ဖုန္းမွဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ခက္ခဲခဲ့ ေသာ္
               
အင္တာနက္အိီးေမလ္အေကာက္... ashinpanna.5@gmail.com, ven.revata09@gmail.com,  myominmg99@gmail.com, မ်ားမွတဆင့္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။                

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP