စိန္ပေလာင္ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္သည္။

ေမး။ ။ စိန္ပေလာင္: ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ဘုရား နတ္ျပည္မွာ နတ္သားတစ္ေယာက္နဲ႔ နတ္သမီး တဖက္ငါးရာ ၊ ႏွစ္ဖက္ ဆို တစ္ေထာင္။ ဤသို႔ က်မ္းဂန္းမွာ လာရွိပါသလား။ ရွိပါက မိန္းမေတြေသ နတ္ျပည္ေရာက္။ ေယာကၤ်ားေတြေသ နတ္ျပည္အေရာက္နဲလို႕ ဤသို႔မွတ္ယူထိုက္ပါသေလာ။ ေယာက္်ားေတြနတ္ျပည္ အေရာက္နဲေတာ့ ဘယ္ျပည္ေတြ အေရာက္မ်ားေနပါသလဲ။ အမ်ားတကာ သိေစလုိ၍ ရြာဦးေက်ာင္းစီေဘာက္မွ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါသည္။

ေျဖ။ ။ နတ္သားတိုင္း နတ္သမီး တစ္ဖက္ ငါးရာပုံေသရွိသည္ဟူ၍ မေတြ႕ဖူုးေပ၊ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ နတ္သမီးတစ္ဖက္ငါးရာ ျခံရံေသာ နတ္သားမ်ားကုိ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား အျဖစ္သာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ လုူ႔ျပည္၌ ကုသုိလ္ထူးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိသလို နတ္ျပည္၌လည္း အမ်ားတကာထက္ ပါရမီကုသိုလ္ ထူးသူမ်ား ရွိၾကပါသည္၊ ၄င္းတို႔သည္ ကုသုိလ္ပါရမီ ထူးသည္အားေလ်ွာ္စြာ နတ္သမီး တစ္ဖက္ငါးရာ ျခံရံ၍ နတ္ျပည္ စည္းစိမ္ကို အျပည့္ခံစားရ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ နတ္သားတုိင္း ထိုကဲ့သို႔ခံစားစံစားရသည္ဟု မွတ္ယူ မထားသင့္ေပ။ နတ္သမီးတစ္ေယာက္အား နတ္သားမ်ားစြာ ဝုိင္းဝန္းလုယူေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိသည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။ မည္သူေသသည္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳေသာကံသည္သာ ပဓာနက်ေသာေၾကာင့္ မိန္းမ ေယာက္်ားခြဲျခား၍ သုဂတိ ဒုဂၢတိ ေရာက္သည္ဟူ၍လည္းမဆုိႏိုင္ေပ။ နိဗၺာန္ကုိ မေရာက္မခ်င္း ငါသူတစ္ပါး ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ေယာက္်ားမိန္းမ မေရြးပဲ ေဒဝ၊ မႏုႆ၊ နိရယ၊ ေပတ၊ တိရိစၦာန၊ ဟူေသာ ဂတိမ်ားသို႔ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေရာက္ၾကရမည္သာ။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယသာခ်ိဳ၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုုက္သည္။

ေမး။ ။ ကပၸိယသာခ်ိဳ: အရွင္ဘုရား အဘိဓမၼာဘုရားေဟာ ဟုတ္မဟုတ္သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား တကယ္လို႕သာဘုရားေဟာဆိုရင္ ဘယ္လို႕အခ်က္ေတြေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသလဲ ဘုရား ၊
ေမး။ ။ ေနာက္တစ္ခါ သမၼာဒိဌိ ဟာ သိပၸံပညာရဲ႕ ေျခလွမ္းကို လိုက္ႏိုင္ပါရဲ႕လားဘုရား
ေျဖ။ ။ ဤမ်ွနက္နဲ ခက္ခဲေသာ ရုပ္နာမ္တရားမ်ားကို အ ေသးစိပ္ ေဟာၾကားထားေသာ အဘိဓမၼာတရားကို ဘုရားမေဟာလ်ွင္ အဘယ္သူေဟာသည္ဟု ငါ့ရွင္သာခ်ိဳ ယူဆမိပါသနည္း? ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္၌ အက်ယ္တဝင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး။ အရွင္သာရိပုတၱရာအား အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူေလးသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ သည္လည္း လင္းႏို႔သားျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ရဟန္းငါးရာတုိ႔အား မက်ဥ္းမက်ယ္ လက္ဆင့္ ကမ္း၍ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ဤသုိ႔လ်ွင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္မွ အစျပဳကာ ဆရာအစဥ္ အဆက္ အားျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္မွာ ယေန ့ကပၸိယသာခ်ိဳတုိ႔ လက္ထက္တုိင္ ေအာင္ျဖစ္ေလ သည္။ ။ရုပ္နာမ္တရား တို႔ကို ပုိင္းျခား၍ ေဟာထားျခင္း၊ ပရမတၳသဘာဝ တရားမ်ားကို ျဖစ္စဥ္အတုိင္း အၾကြင္း မရိွ ျပည့္စံုစြာ ဆက္စပ္ ေဟာထားျခင္းတုိ႔ကို ေထာက္ဆ၍ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္မွတစ္ပါး အျခား တစ္စုံတစ္ဦး ေသာသူသည္ ေဟာၾကားႏုိင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အက်ယ္ကုိသိလုိလ်ွင္ ေအာက္ပါလင့္တြင္ http://www. dhammaflavour.net/2009/06/blog-post_3899.htmlေလ့လာႏိုင္ပါသည္
ေျဖ။ ။ သမၼာဒိ႒ိသည္=ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒ိ၊ နာမရူပပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ၊ ေဟတုပစၥယပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ၊ ဝိပႆနာဥာဏဒႆနသမၼာဒိ႒ိ၊ ေလာကုတၱရမဂၢဖလသမၼာဒိ႒ိ-အားျဖင့္ ငါးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ေလာကုတၱရမဂၢဖလသမၼာဒိ႒ိ သည္ပင္လွ်င္ သိပၸံပညာ၏ ေျခလွမ္းကို ေက်ာ္လြန္သြားျပီး ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းသမၼာဒိ႒ိ တရားတို႔ကုိေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္ပဲ၊ မည့္သည့္ သိပၸံပညာကုိမ်ွ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိသိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေနေသာ သိပၸံသည္ကား နာမရူပပရိဂၢဟသမၼာဒိ႒ိ- မွ-(ရူပ) ဟုဆိုအပ္ေသာ ရုပ္တစ္စိပ္ တစ္ေဒသကုိ သာလွ်င္ လက္ေတြ ့အားျဖင့္ ေလ့လာေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေသး၍၊ ကပၸိယသာခ်ိဳ ဆိုလိုေသာ သမၼာဒိ႒ိ ကုိသာလ်ွင္ ေကာင္းစြာသိရွိ ထားမည္ဆုိပါက၊သိပၸံပညာ၏ေျခလွမ္းကို လုိက္ႏုိင္ရုံမကပဲ၊ ဘုရားရဟႏၲာ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သာလ်ွင္ အာရုံျပဳက်က္စားရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္တုိင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

သည္းခံျခင္း


ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးေတြကို သည္းခံျခင္းႏွင့္၊ မိမိ၏ အလုိဆႏၵေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုိခ်င္တပ္မက္မွဴေတြကို သည္းခံျခင္းဟူ၍ သည္းခံျခင္း နစ္မ်ိဳး ရွိရာ တြင္၊ မည့္သည့္အရာက ပုိ၍ သည္း ခံရ ခက္ သနည္းဟု ေရွးဦးစြာစဥ္းစားဖို႕လိုေလသည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္ ထုပ္ခံ ရမည္စုိး၍ မာန္ေနဂ်ာက ဆူပူ ေငါက္ ငန္း သည္ကို သည္းခံရျခင္း၊ မယားက ပူညံ ပူညံလုပ္မည္စုိး၍ မိမိေသာက္ခ်င္ေသာ ဘီယာကုိ မေသာက္ပဲ သည္းခံရျခင္း၊ အိမ္ကႏွင္ခ်မည္ ကို စုိးရိမ္၍ အိမ္ရွင္၏ ဆူးပူမွူကို သည္းခံျခင္း၊ စေသာ- ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သည္းခံျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သီးခံလာရေပါင္းမ်ားမွာ မနည္းလွေတာ့ေပ။း
သုိ႔ေသာ္= လုပ္ခြင့္လည္းရွိ လုပ္လုိ႔ရမည့္အေနအထားလည္းရွိသည္ဆိုလွ်င္ မလုပ္ပဲ အဘယ္နစ္ၾကိမ္မ်ွ ေလာက္ သည္းခံဖူးပါသနည္း။ အလုပ္ခြင္တစ္ခု၌ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မရိပ္မိႏိုင္ေသာ ေငြရေပါက္ တစ္ခုကုို ေတြ႕လွ်င္ အသင္သည္ ရရွိေသာအခြင့္အေရးကုိ မယူပဲ ဘယ္နစ္ၾကိမ္ေလာက္ သည္းခံျပီးေနခဲ့ဖူးပါ သနည္း။ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရပါလွ်င္ လူတုိင္းလူတိုင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခိုက္နုိင္ ဟု ယူဆရလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မည္သူမ်ွ မရိပ္မိဘူးဟု ယူဆႏိုင္လ်ွင္ မည့္သည့္အရာကိုမ်ွ ေယဘုယ် အား ျဖင့္ သီးခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။
အင္အားမမွ်၍ သည္းခံလိုက္ရျခင္း၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားရင္ဆုိင္ရမည္ကို သိ၍ သည္းခံလုိက္ရျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း၌ မ်က္ႏွာမလွျဖစ္မည္ကုိသိ၍ သည္းခံလုိက္ရျခင္း၊ စသည္စသည္ အားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သည္းခံရျခင္းမ်ားကုိသာလွ်င္ မလြဲသာမေရွာင္သာ သည္းခံခဲ့ဖူးၾကေလ၏။ မိမိ၏ စိတ္၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လိုခ်င္တပ္မက္မွဴမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါလွ်က္နဲ ့မလုပ္ပဲ အဘယ္မ်ွသည္းခံခဲ့ဖူးပါသနည္း။
ဥပမာ= ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေၾကာက္စရာမလို႕၊ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွလည္းေထာက္ထားစရာမလိုပဲ မိမိ၏ စိတ္ ဆႏၵအတုိင္း၊ လုပ္၍ရေသာ အေျခအေန အေနအထားမ်ဳိးကုိ သင္ရရွိေနပါလ်ွင္၊ အဘယ္မ်ွသည္းခံႏုိင္စြမ္း ရွိပါမည္နည္း။ ရြာဦးေက်ာင္း၏ မွန္ဘီဒုိၾကီးထည့္တြင္ အျပည့္ရွိေသာမုန္းမ်ားကုိ မည္သူ႔မ်က္နွာကိုမွ ေထာက္ ထားစရာမလုိပါပဲ မစားပဲသည္းခံႏိုင္ေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ကဲ့သုိ႔ သင္သည္းခံဖူးပါသလား။ သင္သည္ မစားပဲသည္းခံဖူးသည္ဟု ေျဖဆုိလ်ွင္၊ သင္ကုိယ္တုိင္မစားပဲ သင့္သားသမီးမ်ားအတြက္ သည္းခံျပီး ခ်န္ထား ျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
သည္းမခံႏိုင္ေသာ အရာကို သည္းခံမွသာလွ်င္ ပါရမီေျမာက္ သည္းခံျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ငါတုိ႕…မည္သည့္ အတုိင္းအတာထိ သည္းခံခဲ့ဖူးၾကသနည္း။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ငါ..ရြာဦးေက်ာင္းမွာေနပါတယ္။

ေတာင္စဥ္ေရမရ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊
ေပါက္ကရေတာ့ မေတြးလိုက္ပါနဲ ့၊
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ေႏြတိမ္မွာ၊
ငါ ေျခသလုံး အိမ္တိုင္ထူထားတယ္၊
ေရာက္ဖူးခ်င္ လာလည္ပါ၊
ငါ. ကမၻာၾကီးမွာ ေနပါတယ္၊
စာေရးခ်င္ရင္ ရြာဦးေက်ာင္းသို႔ လိပ္မူလိုက္၊
ငါ. သဘာဝတရားေတြကို ေလ့လာဖတ္ရွဳ႕ေနတယ္၊
အရာရာဟာ ေကာင္းၾကပါေပတယ္၊
ေဆြးလိုက္ ေတြးလုိက္ ေငးလုိက္၊
ေဟာ..ေရးလုိက္တယ္ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း၊
ေသာင္ျပင္က ဂဏန္းေျခရာေတြကုိေတာင္၊
အႏုပညာ တစ္ရပ္လို ့ခံစားတတ္ခဲ့ရင္၊
ညာေနတာေတြကုိ မွန္တယ္လို႔ လက္ခံႏိုင္ေအာင္၊
ၾကိဳးစားလုိက္ၾကစုိ႔...။
ဟာေနတာေတြဟာ ကဲ့ရဲ႕ဖို႕သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး၊
ျဖည့္စြက္ဖို႔လည္းပါတယ္...။

ဆက္ဖတ္ရန္.

မင္းသမီးဖရာေသး(သို႕)ဟာရီကိန္း(သုိ႕)မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံ


သူမ၏ ငယ္မည္မွာ‘‘ ဖရာေသး‘‘ ျဖစ္သည္။ ဖရာေသး ဟူသည္ ‘‘နတ္သမီးေလး‘‘ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ငယ္စဥ္က အလြန္ေဆာ့လြန္း ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္စႏိုးေလးျဖင့္ ‘‘ဟာရီကိန္း‘‘ဟူ၍လည္း ေခၚၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္း‘‘ ပညာရွိ မင္းသမီးေလး‘‘ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚၾကေလသည္။ သူသည္ကား အျခားသူ မဟုတ္၊ ထို္င္းႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အျပည့္အဝ ခံယူရရွိထားသည့္ ‘‘မဟာခ်က္ကရီသီရီဒုံ‘‘ ပင္ ျဖစ္သည္။
မင္းသမီးသီရီဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင္းမင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္) ႏွင့္ မိဖုရားၾကီး သီရီေခတ္ တုိ႔၏၊ တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ ျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၅၅-ခုနစ္၊ ဧျပီလ ၂-ရက္ေန႔တြင္၊ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈-ခုနစ္တြင္ ခ်ီထရာလာဒါေက်ာင္း၌ စတင္ပညာသင္ယူခဲ့ျပီး၊ ၁၉၇၂-ခုနစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဝိဇၨာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ ပထမကုိရရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၃-ခနစ္မွ၊ ၁၉၇၆-ခုနစ္အထိ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာဌာနတြင္၊ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ၊ သမိုင္းဘာသာ ဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ မထမအဆင့္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာသင္နစ္ ေလးနစ္စလုံးတြင္ အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသူ ျဖစ္သျဖင့္၊ ေရႊတံဆိပ္ဆု ကို ရရွိခဲ့ေလသည္။ ပညာထူးခၽြန္မူေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုကိုလည္း သုံးနစ္ဆက္တုိက္ရရွိခဲ့သည္၊ တကၠသိုလ္ ပထမနစ္ အျပီးတြင္လည္း ျပင္သစ္ဘာသာရပ္၌ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ျပန္သည္။

ထိုေနာက္ သီရိဒုံသည္၊ ေဆာလ္ပါကြန္း တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္း ကမၺည္းေက်ာက္စာ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ႏွင့္၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕တုိင္းဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၁-ခုနစ္မွစ၍ စရီနာခရာရင္ ဝီရက္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးဖြဲ႕ျဖိဳးမွူ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာခဲ့ျပန္သည္။ မဟီဒိုးတကၠသိုလ္၊ ကာဆက္ဆတ္တကၠသိုလ္၊ ဘရင္မြန္ကယ္စက္မွူတကၠသိုလ္၊ သမၼာဆတ္တကၠသိုလ္၊ ရမ္ခမ္ဂဟန္းတကၠသိုလ္၊ ပက္ပါဒုိုးတကၠသိုလ္၊ ဆုကာထုံးသာမတ္သီရတ္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္တုိ႔က၊ သမီးေတာ္ သီရီဒုံးအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြဲ႕(၁၁)ခုကုိ ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့သည္။ သီရီဒုံမင္းသမီးသည္ သပၸံစာေပ ရာဇဝင္သမိုင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာႏွင့္ ဂီတတုိ႔တြင္ ဝါသနာထုံ၍ ေလ့လာ လိုက္စားသည္။ မင္းသမီးသီရီဒုံသည္‘‘ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္းစီ‘‘ႏွင့္‘‘ယုိဒယား ဗိသုကာ အသင္း‘‘တို႔တြင္ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
သမီးေတာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆီြဒင္၊ အစၥေရး၊ အီရန္၊ နယ္သာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္၊ တရုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ အႏွံအျပားသြားေရာက္ လည္ပတ္ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ၁၉၈၆-ခု မတ္လ ၂၁-ရက္မွ ၃၁-ရက္ေန႕အထိ လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္း ကုိးရီးယားႏွိင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီနုိင္ငံတို႕မွ ဘဲြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကုိးခုကိုရရွိခဲ့သည္။
သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ထိုင္းၾကက္ေျခနီအသင္း အမွူေဆာင္အဖြဲ႕၌ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဆုိင္ဂ်ဳိင္း ထုိင္းေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယေျမွာက္ရာမဘုရင္း အထိမ္းအမွတ္ေဖာင္းေဒးရွင္း၌ ဥကၠ႒၊ ျမဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မဟာနန္းေတာ္မြန္းမံထိန္းသိမ္းေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ႏွင့္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ ဘုရင့္ စက္မွူ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ႏွင္ ့လူမွူေရးသိပၸံဌာန ကထိကလည္းျဖစ္ေလသည္။ သီရိဒုံသည္ ထိုင္းဘုရင့္ ၾကည္း တပ္မ ေတာ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယဗိုလ္မွူးၾကီးႏွင့္၊ ထုိင္းဘုရင့္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွူးၾကီးလည္းျဖစ္ေလသည္။
မင္းသမီးသီရိဒုံသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သုေတသနႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းဖြဲ႕ျဖိဳးေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီးခ်င္းဆိုျခင္း၊ ထိုင္းတူရိယာတီးမွူတ္ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္း၊ ကဗ်ာစပ္ဆုိျခင္း၊ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းႏွင့္၊ ပန္းပုထုျခင္းတုိ႕ကို ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိသည္။
မင္းသမီး ဖရာေသး ေခၚ မဟာခ်က္ကရီသီရိဒုံသည္ ယခုအခါတြင္ သက္ေတာ္ ၅၄- နစ္ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး၊ ထုိင္းျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ေမတၱာကို အထူးတေလရရွိကာ ဘုရင့္သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားထည့္တြင္ လူခ်စ္လူခင္အေပါဆုံး မင္းသမီးတစ္ပါး အျဖစ္ျဖင့္ ထင္ေပါေက်ာ္ၾကားလ်ွက္ရွိပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱပညာသီဟ


ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ အရွင္သူျမတ္သည္၊ ၂၈-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႕ၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍၊ ၃၀-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ မဟာခ်ိဳင္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျပီး။ ၃၁-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတို႔အား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းမ်ားကို ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္ အတြင္း၌၊ ေန႔တရားပြဲအျဖစ္ ဆင္ယင္က်င္းပ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ တရားနာလိုသူ မည္သူမဆို လာေရာက္နာၾကားႏုိင္ၾကေစရန္၊ နိဗၺာန္ကုိ အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာသီဟ မေထရ္သည္၊ သာဓုပရိယတၱိစာသင္တုိက္တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူကာ။ ရန္ကုန္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ႏွင့္ အဘိဓမၼာ ေရႊညဝါ ဆရာျဖစ္သင္တန္း မ်ားတြင္၊ အက်ိဳေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ျဖင့္၊ သာသနာ့အက်ိဳးကို သယ္ပို႔ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

အလိုေတာ္ၿပည့္ သမိုင္း


အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၃၇၁-ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၄-ရက္ အႀကိဳအဓိ႒ာန္ပြဲတြင္ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕ ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းစာ။ ဦးပညာသာရ (မိတၳိလာ-အလိုေတာ္ျပည့္)မွ ဖတ္ၾကားခ်က္အား မူရင္းအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ… (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အလိုေတာ္ျပည့္ဗုဒၶပူဇနိယဘုရားပြဲေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ ပါရမီရွင္ သဒၶါရွင္အေပါင္းတို႔အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခရီးဦးႀကိဳဆို၍ ဂါရ၀ျပဳပါေၾကာင္း ဤအလိုေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္တည္ရွိသည့္ ေနရာသည္ က်န္စစ္သား မင္းတရားႀကီး၏ ေအာင္ေျမအစစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိ႒ာန္ (၃) ခ်က္ျပည့္ ေျမေနရာႏွင့္ က်န္စစ္သား မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားေစတီျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေအဒီ ၁၁-ရာစု၌ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ေကာင္းမႈျဖစ္သည့္ အလိုေတာ္ျပည့္ေစတီဘုရားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ အင္း၀ေခတ္မွ သင္ႀကီး ငတုတ္သင္ ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး မိုးဒဏ္ ေလဒဏ္ ဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္၍ ေနခဲ့ေသာ ယခုဖူးေတြ႕ေနရေသာ ဤေစတီေတာ္ျမတ္သည္ ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ဘဲ ဖူးေတြ႕ေနရျခင္းမွာ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္စီမံၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိၿပီး ကုသိုလ္မဂၤလာတိုးပြားျခင္းတို႔ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အလိုေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ျမတ္၏ မြန္ဘာသာျဖင့္ အလိုေတာ္ျပည့္အဓိပၸာယ္ရေသာ ဤဘုရားေစတီေတာ္ျမတ္ကို သစ္သီး၊ ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္းတို႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ စီမံၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စနစ္တက် ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳခဲ့ၾကသူမ်ား ေဂါပကမွတ္တမ္းအရ ရာခ်ီၿပီး အလိုျပည့္ၾကပါသျဖင့္ ဘုရားကို ေက်းဇူးဆပ္ေသာအေနအားျဖင့္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းျခင္း ေနာက္ထပ္လာၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းစသည္မ်ားကို ဆုေတာင္းျပည့္သည့္ ကာယကံရွင္မ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားသျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရွိပါသည္။

မိမိစိတ္သေဘာအတိုင္း ဆုေတာင္းၿပီး အလိုဆႏၵျပည့္၀သူမ်ားလည္း ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံျခားပါမက်န္ နတ္ေတာ္လျပည့္ေန႔ ေရာက္ရွိတိုင္း မိမိတို႔၏ အိမ္၌ ကိုးကြယ္ထားေသာ အလိုေတာ္ျပည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ထံမွ ဆြမ္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ သစ္သီးတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းဆုေတာင္း၍ အလိုျပည့္ၾကသူမ်ား မ်ားျပားလွသည္ကို ျပန္ေျပာ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ယုံၾကည္သဒၶါ ပြားမ်ားစြာျဖင့္ တကယ္တမ္း ယုံၾကည္မႈအားကိုးၿပီး တိက်မွန္ကန္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္းစနစ္ျဖင့္ လွဴဖြယ္၀တၳဳ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လွဴဒါန္းၿပီး ဆုေတာင္းပါက တကယ္ျပည့္စုံသည့္ အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ ဆုေတာင္းျပည့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက သက္ေသျပေနပါသည္။

ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္ အေပါင္းတို႔ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မယုံတစ္၀က္ ယုံတစ္၀က္ျဖင့္ ဆုေတာင္းၿပီး ျပည့္စုံသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း မနည္းလွပါဘူး။ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း လုံး၀မယုံၾကည္ဘဲ အမနာပ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် သေရာ္သလို ေျပာင္သလို ေျပာဆိုေနၾကတာကို တစ္စြန္းတစ္စ ၾကားရပါတယ္။ ဒါဟာ မနာလိုတဲ့စိတ္ မႀကိဳက္တဲ့စိတ္ထားျဖင့္ အျပစ္ေျပာတာ ေရာက္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ေျပာတာ ေရာက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ေရွးပေ၀သဏီကစၿပီး ဆုေတာင္းဆုယူဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္း၌ ေနာက္ဆုံး နိဗၺာန္ရရပါလို၏လို႔ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မျမင္ရ မသိရ မေရာက္ရေသးတဲ့ နိဗၺာန္ကို အႏုမာနနည္းအားျဖင့္ မွန္းဆ၍ ေရာက္လိုေသာ ဆႏၵ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကတယ္၊ ေျပာၾကပါတယ္၊ ဆုေတာင္းသည့္အတိုင္း တကယ္အားထုတ္ရင္ တကယ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ျပည့္စုံၿပီး ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာ သံသရာျဖစ္စရာမလိုဘူးဆိုတာ ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယ္သဒၶါတရားရွိၿပီး ဘုရားအေပၚ၌ မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ေသာအား ရွိခဲ့ပါလွ်င္ “သဒိသံ ပါကံ ဇေနတိ”ဆိုတဲ့အတိုင္း တူေသာအက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဘုရားက တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းပဲ ေပးႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ မိမိ၀တၳဳလွဴဖြယ္ သဒၶါတရားကသာလွ်င္ တူေသာအက်ဳိးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို ဆုေတာင္းပြဲကို အားခဲၿပီး ေရာက္လာၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔အား မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္ခိုင္ျမဲေသာ သဒၶါတရားထားၿပီး မိမိလွဴဒါန္းေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား သဒၶါစိတ္ဓာတ္ပြားမ်ားၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္ ပြားမ်ားေဆာက္တည္ခဲ့တဲ့ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္တဲ့အက်ဳိးတရားတစ္ခုခုကို ခံစားရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ကို လက္ခံထားၿပီး အားထုတ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းယင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

အလိုေတာ္ျပည့္ http://alodawpyei.org/18cele.php သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွူ႔နုိင္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း၌ ေဆာင္းရာသီ ျခဳံေစာင္မ်ားဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း၊


ဝတ္တလုမ္=၆-၁၂-၂၀၀၉။
ထိုင္းႏို္င္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးတို႔၌ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ၅၀ ေက်ာ္တို႕အား၊ ကုိထြန္းလင္း ဦၤးေဆာင္ေသာ ေစတနာရွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွ ေဆာင္းရာသီသုံး ျခဳံေစာင္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ၂၁၀၀ တိတိတို႔ကို ဘ႑ာေတာ္ေငြအျဖစ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျပီး။ ေန႔ဆြမ္းအတြက္ ကိုထြန္းလင္း ႏွင္ ့မမေလး တုိ႔မွ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ေစတနာရွင္မ်ား သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုနိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဘုရင့္ေမြးေန႔၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴ


၅-၁၂-၂၀၀၉၊ ေန႔၊ နံနွက္ ၁၀း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ဖိကဆင္လမ္း ၁၂၂- ျမန္မာစက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍၊ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပဲြၾကီးကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းၾကရာ၊ ၄င္းလွဴဒါန္းပြဲအခန္းအနားသုိ ့ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ဦးေဆာင္း၍၊ ပင့္သံဃာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ၆၀ ပါးခန္႕ၾကြေရာက္ခ်ီးျမင့္ေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။ ၄င္းစက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတြင္ သီးတင္းသုံးေနထိုင္ေတာ္မူရင္း၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးတုိ႔၌ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား၊ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း သံဃာသုံးပါးကုိ အလွည့္က် ပညာဒါနအျဖစ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ျပည္သူခ်စ္္ေသာ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ၈၂-နစ္ျပည့္ ေမြးေန႕။


ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘုမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ၁၇၈၂ ခုနစ္မွ စတင္၍စုိးစံလာေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္အႏြယ္ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ ျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေဆာင္းကုလားမင္းသား မဟီဒုိး (Prince Mahidol of Sonkhla) ႏွင့္ မင္းသမီး ဆိုင္းဝန္ မဟီဒိုး (Mon Sangwalya Mahidol) တို႔၏ သားေထြးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၇ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ကိန္းဗရစ္ျမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ၏ အစ္မေတာ္မွာ မင္းသမီး ဂါလာယာနီဗာဓာန (H.R.H. Princess Galayani Vadhana) ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္မွာ အ႒မေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ခံ အနႏၵမဟီဒိုး (H.M.King Ananda Mahidol Rama VIII) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ မင္းသားအား ဖြားသန္႔စင္စဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)၏ ခမည္းေတာ္ ေဆာင္းကုလား မင္းသားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားလ်ွက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ထုိင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံ ေလာ့ဆိန္းျမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ အနႏၵမဟီဒုိး ရုတ္တရက္နတ္ရြာစံေသာအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေနာင္ေတာ္၏အရုိက္အရာကို ၁၉၄၆ ခု၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ဆက္ခံေတာ္မူ၍ ယေန႕တုိင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထီးနန္း၌ စုိးစံလ်ွက္ရွိသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ (၁၉၅၀ ျပည့္နစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္) ထိုင္းမင္းသားၾကီး ခ်န္ဒရာမူရီဆူနတ္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သူ သီရိေခတ္ (Mon Rajawongse Sirikit Kiktiyakara) မင္းသမီးႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သီရိေခတ္ကို ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကပင္ ေတြ႔ျမင္ရင္းႏွီးေမတၱာမ်ွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သီရီေခတ္သည္ ႏုပ်ိဳစဥ္အခါက ကမၻာတစ္ခြင္တြင္ အေခ်ာအလွဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ စုလ်ွားရစ္ပတ္ျပီး ေနာက္ ထိုနစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႕၌ပင္ ရာဇာဘိေသက အခန္းအနားကို ၾကီးက်ယ္စြာဆင္ယင္ က်င္းပျပီးဘိသိက္ခံခဲ့သည္။ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ ေရႊနန္းျပာသာဒ္တြင္ အျငိမ့္သား ဇိမ္ခံ၍ ေနႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ပုံျပင္ဆန္ေသာ နန္းျပသာဒ္မ်ားကို သူ ပုိင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္းတစ္ပါးပင္ျဖစ္ေသာ္ျငား ျပည္သူအၾကားသုိ႕ဝင္၍ ျပည့္သူ႕ဝန္ကို ထမ္းရြက္ေနသူျဖစ္သည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ကား ဆက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္တစ္ပါးမဟုတ္ေပ၊ ထုိ႔ျပင္ [အင္နာခင္ႏွင့္ ယုိးဒယား(ထိုင္း) ဘုရင္] ဝတၳဳထည့္ကလို ေဒါသ မာန္မာနၾကီးမား၍ အာဏာစက္ျပင္းလွေသာ သူ၏ ဘိုးေတာ္လို ဘုရင္ၾကီးလည္းမဟုတ္ေပ။ ဘူမိေဘာသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အရွက္အေၾကာက္ၾကီးသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းရွိသည္၊ အမူအရာခက္ထန္ေမာက္ၾကြားမွဳကင္းသည္။ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ကူညီရုိင္းပင္းလိုေသာ လူမွူဝန္ထမ္းစိတ္ရွိ အျပည့္ရွိသည္။ သည္စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ေရႊအိမ္နန္း ႏွင့္ ၾကငွန္းစံေသာဘဝမွေန၍ ေျမၾကီးေပၚသို႕ဆင္းကာ ဗ်ိဳက္ေတာ္ႏွင့္ ရႊံ႕ညြန္အၾကား ေျခစုံပင္ကြဲေစဦးေတာ့ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိမည့္ အလုပ္မွန္သမ်ွ အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ အမ်ွင္မျပတ္ သယ္ပုိးခဲ့သည္။
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အသိခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာတိုင္းခန္းလွည့္လည္ရာ၌ သူ႔ေနာက္ပါးတြင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္းပါသည္။ အထူကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားအထူးကု ဆရာဝန္မ်ားလည္းပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထန္းမ်ားက ေဒသခံေဆးရုံမ်ားႏွင့္ ပူးေပင္း၍ အခမဲ့ ကုသေပးသည္။
ယေန႕ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာရွတုိက္တြင္ ထြန္းသစ္စ စက္မွူႏိုင္ငံဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္သာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးေက်ာရုိးျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဘာက လက္ခံထားသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲေမြးေတမွူႏွင့္ လူမွူျပႆနာရွိေနသမွ် တိုင္းျပည္ မတည္ျငိမ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ပင္လ်ွင္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘူမိေဘာဘုရင္က (ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆးဝါး) ဟုတင္စားခဲ့သည္။ ‘‘ ျပည့္သူ႔အတြက္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္‘‘ ဆိုသည္မွာလည္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ လက္ေတြ ႕ က်င့္သုံးလွ်က္ရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ကလုိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေန႔မအား ညမနား ေဆာက္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္မွာ နစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာနန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္၌ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မွူမ်ား အေတာမသတ္နုိင္ေအာင္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္။
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္မွူ ၁၉ ၾကိမ္၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒသစ္ ပ်င္ဆင္ေရးအဖြဲ႔မွ ၁၀ ၾကိမ္ႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္း မေရတြက္နုိင္ေသာ ကက္ဘိနက္အစုိးရဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမွူမ်ားကို ေတြ႔ၾကဳံျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူကား ျပည့္သူခ်စ္ေသာဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ျပည္သူကိုအလုပ္အေၾကြးျပဳေသာ မင္းတစ္ပါးသာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြးစြမ္းပကားကား ၾကီးမားလွသည္။ သူ၏တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ေဆာင္မွူမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အစိုးရေတြ တစ္ဖြဲ႕ျပီး တစ္ဖြဲ႕ သာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္ ဘုရင္ဘူုမိေဘာကိုမူ သစၥာရွိၾကသည္။ အာဏာရယူေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မည့္သူ႔ဖက္မွ်မပါဝင္ပဲ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ေနခဲ့သည္။ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားပဲ တရားနည္းလမ္းက်စြာ အဆုံး အျဖတ္ေပးသည္။
ဘူမိေဘာသည္ ထိုင္းဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏နိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရဆီအျပည့္အဝ ေပၚထြန္း ေရးကို ဦးတည္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ လိိုလားနစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ထုိင္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဏာသည္ သူ၏ နန္းသက္တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ၾကာေလခိုင္ျမဲေလ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္ နန္းသက္အရွည္ၾကာဆုံး မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တိုင္စုိက္ထူခဲ့ေလျပီ။ ဘုရင္ဘူမိေဘာသည္ မရည္ရြယ္ပဲ ေစာ္ကဲမင္းျဖစ္ဆုိသလို ေနာင္ေတာ္ အနႏၵမဟီဒုိးမွာ သူ၏ အိပ္ခန္းေဆာင္၌ ေသနပ္ဒါဏ္ရာျဖင့္ ထူးဆန္းစြာလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ေနာင္ေတာ္၏ ထီးနန္းအရိုက္အရာကို ညီေတာ္ျဖစ္ေသာဘူမိေဘာက ၁၉၄၆ ခုတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ေနာင္ေတာ္နတ္ရြာစံစဥ္က ဘုရင္ဘူမိေဘာမွာ ၁၈ နစ္သာရွိေသးကာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၌ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ဘူမိေဘာသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ နဝမေျမာက္ရာမဘုရင္ ဘဲြ႕ကိုသာမက မဟာရာဇာ ဘြဲ႕ကိုပါ ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီခံယူခဲ့သည္။ ဘူမိေဘာသည္ ၁၇၈၂ ခုနစ္ကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ ခ်က္ကရီမင္းဆက္ အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ ဘုမိေဘာ၏ ဘိုးေတာ္မွာ ေမာင္းကြတ္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္ၾကီး အေၾကာင္းကို မွီျငမ္းေရးဖြဲ႕ထားေသာ ကမၻာေက်ာ္ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္၊ အင္နာခင္ ႏွင့္ ယုိဒယား (ထုိင္း) ဘုရင္ (Anna and the King Siam) ျဖစ္သည္။ ထိုဝတၳဳကို ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေက်ာ္ ေခါင္းတုံးမင္းသား ယူလ္ဘရုိင္နား ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ျပန္ရုိက္ေသာအခါ ဘုရင္ ႏွင့္ ကၽြႏုပ္ (The King and I) အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလ၏။
ထီးနန္းကို ဆက္ခံျပီးေနာက္ နစ္လၾကာေသာအခါ ဆြစ္ဇာန္နိုင္ငံ သို ့ျပန္သြားကာ ေလာ့ဆန္းတကၠသုိလ္ တြင္ သိပၸံ၊ ဥပေဒ ပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ေလသည္။ ဆြစ္ဇာလန္နုိင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ ၁၉၅၁ ခုနစ္တြင္ ထုိင္းနုိင္ငံသုိ႕ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ထိုင္းဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ထိုင္းနုိင္ငံထီးနန္း၌ သက္တမ္းအၾကားဆုံး ခ်က္ကရီမင္းဆက္ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္ ယေန ့တိုင္ ဆက္လက္စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ သက္ေတာ္ ၈၂ နစ္ေမြးေန႔သုိ႕တိုင္ခဲ့ေလျပီးျဖစ္သည္။

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္(ဒ္)သည္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္ေသာ္ ၈၂ နစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔မွသည္ ေနာင္နစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ တုိင္းျပည္ကို ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစသတည္း။

ဆက္ဖတ္ရန္.

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ(ျမင္းမူ)


ဝပ္တလုမ္-၃-၁၂-၂၀၀၉၊

တိပိဋကဓရ၊ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရ သည္၊ ယေန႔ ည ၀၈း၀၀ အခ်ိန္တြင္၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆုံးသီးတင္းသုံးရာ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ၾကြေရာက္လာစဥ္၊ ပညာေတာ္သင္ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ဖူးေမ်ွာ္ၾကည့္ညိဳ ကန္ေတာ့ ၾကျပီး။ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းထုိက္ၾကီး၏၊ ဦးစီးပဓာနနာယက ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ဖရမဟာဘုန္းထိန္ဇုတိေျႏၵာ ႏွင့္ေတြ ့ဆုံကာ၊ မဟာခ်ိဳင္ျမိဳ႕ညတရားပြဲသုိ႔ ဆက္လက္ၾကြသြားေတာ္မူေၾကာင္း သတင္ရရွိပါသည္။ တိပိဋကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဝံသပါလာလကၤာရသည္၊ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ မင္းကြန္းတိပိဋကနိကာယ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ေနထုိင္သီးတင္းသုံးကာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔၊ လွည့္လည္ကာ တရားေဒသနာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေနျပီး၊ မိမိေမြးဖြားရာဇာတိျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ျမင္းမူျမိဳ႕နယ္၊ ခြက္ခြင္းေက်းရြာတြင္၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ တိပိဋကဇီဝိတဒါန တုိက္နယ္ ေဆးရုံတုိ႕ကို ေဆာက္လုပ္ကာ၊ ပရဟိတမ်ားကိုလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ၊ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၾကားသိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္။

အခုတစ္ေလာ ရြာဦးေက်ာင္းသို ့ေရာက္လာသူမွန္သမ်ွ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မွ အစျပဳကာ လူတိုင္းလူတုိင္း၏ စကားဝုိင္းကို သတိထားမိသေလာက္ ျပန္ေျပာျပရရင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၂- ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ကမၻာၾကီးပ်က္မည္ဟူေသာ စကားကို မၾကားခ်င္အဆုံး ၾကားေနရေလသည္၊ ဤစကားသည္ အဘယ္မ်ွမွန္ကန္မွူ ရွိသည္မရွိသည္ကုိ သိခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေလ့လာမိေသာအခါ တကယ္ပင္ကမၻာၾကီးပ်က္စီးခ်ိန္နီးေနျပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိေလေတာ့၏။ သုိ႔ေသာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္တို ့ေျပာဆို ေနသလို ၂၀၁၂- ခု မွာေတာ့လုံးဝ ဤကမၻာၾကီးမပ်က္စီးနုိင္ေသးေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ တာဝန္ယူသည္ဟု မုခ် ေျပာဆိုနုိင္္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာကား=ဤဘဒၵကမၻာေပၚတြင္ အရိမိေတၲယ်ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသး၊ ဘုရားေလးဆူသာပြင့္ေသးသည္၊ ဘုရားငါးဆူပြင့္ေတာ္မူရန္ ဧကန္မုခ် ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရရွိထား ေသာေၾကာင့္ဟူ၍ ဘာသာေရးရွူေထာင့္က ေျပာဆုိနိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေနာက္တနည္းမွာ ဤကမၻာပ်က္သတင္းကို NASA အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ ထုပ္ျပန္ ထားျခင္းလည္းမရွိေသးျခင္း၊ လြန္ခဲ့ျပီးေသာ နုိဝင္ဘာလကမွ ကမၻာအနီးကို အလြန္နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားခဲ့ေသာ ျဂိဳဟ္တစ္လုံးကုိ ကမၻာသို ့အနီးကပ္ဆုံးမေရာက္ခင္ ၁၅- နာရီအလုိေလာက္မွ သိလုိက္ရျခင္း တို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ဤကမၻာပ်က္မည့္အေရးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၆- ႏွစ္ခန္႔ (၁၉၈၃) ခုနစ္ကတည္းက NASA က သိထားႏွင့္ျပီး ထုိင္ခ်န္ထားခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းမွာလည္းလုံးဝ ျဖစ္နုိင္ေျခမ ရွိျခင္း၊ စသည္ အေၾကာင္းတရာမ်ားေၾကာင့္ လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အတိအလင္း ေျပာဆုိ နုိင္ေလ သည္။ ပ်က္စီးခ်ိန္နီးျပီး ဟုူေသာ စကား ကို အဘယ္ ေၾကာင့္ေျပာဆိုနုိင္သနည္းဟုူေသာ္ကား၊ ယခုကဲ့သို႕ေကာလာဟလ ျဖစ္ထြန္းေနရျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ ရွု႔ေထာင့့္မွၾကည့္လွ်င္ ကမၻာပ်က္ မည့္နိမိတ္ လကၡဏာဟုဆုိအပ္ေသာ ကပၸေကာလာဟလ တစ္ခုျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကမၻာၾကီးဧကန္မု ခ်ပ်က္ေတာ့မည္ ဆုိလွ်င္ နစ္ေပါင္းတစ္သိန္းအလိုေလာက္ကစ၍ ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္တတ္ေၾကာင္းကို
ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ေလ့လာမွတ္သားဖူး၏။ အခုတေလာ ရပ္ထဲရြာထဲတို႔၌ ျပသလွ်က္ရွိေသာ ဒါရိုက္တာ ရုိလန္အီမာရစ္ခ်္ ရုိက္ကူးထားေသာ Godzilla, Independence Day, The after tomorrow, 2012, ရုပ္ရွင္ကားတုိ႔မွာ ေနာင္နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းလြန္ေသာအခါ ဤကမၻာၾကီးပ်က္စီးေတာ့မည့္ အရုိက္အေယာင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ တနည္းဆုိရေသာ္ ကပၸေကာလာဟလ ကမၻာပ်က္မည့္ နိမိတ္လကၡဏာ မ်ားသာျဖစ္ေသးေၾကာင္းဟုူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္၏။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလာကတြင္ မျဖစ္နုိင္တာ မရွိ မျဖစ္ေသးသည္သာရွိ၏ ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကေလ၏၊ ထုိစကားကို ရြာဦၤးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ဤသို႕ ့ျပန္၍ ေျပာဆုိလုိေပသည္၊ ျဖစ္ျပီးေသာအရာမွန္သမ်ွတို႕သည္လည္း မပ်က္စီးနိုင္တာမရွိ မပ်က္ေသးသည္သာ ရွိ၏ ဟူ၍ျဖစ္ေလ၏။ ဤသည္မွာလည္း အရမ္းကာေရာ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ၊ ဗုဒၶဘုရား ေဟာေတာ္ မူခဲ့ ေသာ အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ- ဟူေသာ စကားကိုေထာက္၍ ေျပာဆုိျခင္းသာလ်ွင္ျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကမၻာပ်က္ မည့္အေရးကိုေတြး၍ ေၾကာက္ေနလွ်င္ တက္တီးတိုးငွက္ငယ္သည္ ေကာင္ကင္ၾကီးျပိဳက်ပ်က္စီးမည္ကို စိုး၍ အလြန္ေသးငယ္ေသာ မိမိ၏ ေျခေထာက္ငယ္ေလးကို မုိးေပၚသုိ႔ေထာင္၍ အိပ္သကဲ့သို႔ ရွိလိမ့္မည္တကား။ အကယ္၍ ဤကမၻာၾကီး တကယ္ပ်က္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ အနည္းဆုံး နစ္ေပါင္း တစ္သိန္းအထက္ ေနရအုံး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာဦးေက်ာင္း ပရိႆတ္အား တင္ျပအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ =ဤကမၻာၾကီးတကယ္ မပ်က္ေသးပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ေက်းဇူးေတာ္အရွင္ ျဖဳးဆရာေတာ္ ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနား- ဓါတ္ပံုမ်ား

ကို္ယ္တုိင္ဖူးေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔ ကုသိုလ္ပြားမ်ားေစရန္ ရည္ရြယ္မွ်ေ၀ပါသည္။
ဆက္ဖတ္ရန္.

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏိ ၱမစ်ာပနအခမ္းအနား

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ပူေဇာ္ေသာအေနျဖင့္ ယေန႔ည (၂၅-၁၁-၂၀၀၉)မွ စ၍ ငါးညတိုင္တိုင္ တရားပဲြမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ညလွ်င္ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးက်စီ တရားေဟာၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဘုန္းဘုန္း ဦးအဂၢဝရမွ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

၂၅-၁၁-၂၀၀၉ - ပ်ဥ္းမနားဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလႏွင့္ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)

၂၆-၁၁-၂၀၀၉ - ျမစ္သားဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱဝါသဝႏွင့္ တိပိဋက စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဦးသုႏၵရ

၂၇-၁၁-၂၀၀၉ - (၁၂)ဘဲြ႕ရ က်ိ္ဳက္ထိုဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱနေႏၵာဘာသာဘိ၀ံသ ႏွင့္
ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ

၂၈-၁၁-၂၀၀၉ - ေဒါက္တာေကာဝိဒ ႏွင့္ ပဲႏြယ္ကုန္းဆရာေတာ္ ဦးစႏၵာဝရ

၂၉-၁၁-၂၀၀၉ - ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္ အရွင္ ဣႏၵက ႏွင့္ ဝါးခင္းကုန္းဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ

၃၀-၁၁-၂၀၀၉ - ယင္းေန႔တြင္ အႏိ ၱမစ်ာပနအခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတိတိ အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေထရ္ဆရာ အရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေပါက္ျမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးတို႔မွ သီလေပးၾသဝါဒခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အရွင္ဥာဏိႆရမွ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေဝၿပီးေနာက္တြင္ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားႏွင့္ တပည့္သံဃာမ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ေဂါပကအဖဲြ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ တပည့္ဒကာ ဒကာမမ်ားႏွင့္ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္မ်ားမွ အဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕ ခဲြကာ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ ေရေဝးသုႆန္သို႔ ပင့္ေဆာင္ မီးသၿဂိဳလ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရုိးျပာကို စ်ာပနပဲြအၿပီး တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျဖဴးမဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ မူလေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျမိဳ႕နယ္သံဃာနာယကအဖဲြ႕ဆရာေတာ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ား၊ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားမွ ပင့္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရိပ္သာတြင္ သံုးညတိုင္တိုင္ တရားပဲြမ်ား ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရုိးျပာကို ျဖဴးေခ်ာင္းတြင္ ေရေမွ်ာပူေဇာ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းကို ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကပါေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးသို႔ ေစတနာေရွ႕ထား၍ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နိဳင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၱနရပတိသည္ အာရွေတာ္ဝင္ေဆးကုခန္းတြင္ (၂၄-၁၁-၂၀၀၉) နံနက္(၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီျဖစ္ပါ၍ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ကလပ္ေတာ္အား (၃၀-၁၁-၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ မီးသၿဂိဳလ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အား ဝမ္းနည္းစြာ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
အစီစဥ္အေသးစိတ္ကို ဆရာေတာ္ဦးအဂၢဝရႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးသြားပါမည္။

ၾကည္ညိဳေလးစားခင္မင္ရပါေသာ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဓမၼဘေလာ့ဂ္ဂါ ညီအကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို ့(ဘုရား) ခင္ဗ်ား.....

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နိဳင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ရဲ ့သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို ့ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အားထုတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို အာရံုျပဳၾကည္ညိဳႏွလံုးသြင္း၍ အထက္ပါသတင္းစာသားကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွတဆင့္ ထပ္ဆင့္ ျဖန္ ့ျဖဴးေ၀မွ်ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ

ဆက္ဖတ္ရန္.

ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးအလွဴေတာ္ေငြဆက္ကပ္လွဴဒါန္း


ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဖလန္ေကာက္ ေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသခံယူလ်ွက္ရွိေသာ နုိင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ျဖဴးဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအတြက္၊ စာတုပတီ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ ့၊ ဖိကစင္ ၆၂/၁ မိသားစုမ်ားအဖြဲ ့ႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ ၊ ေဆးအလွဴေတာ္ေငြ လွဴဒါန္းပဲြအခန္းအနားကို ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္၌ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းက်င္းပရာ၊ ျဖဴးဆရာေတာ္၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အရွင္အာေလာက ႏွင့္ အရွင္ဇာဂရ တုိ႔မွ လက္ခံရယုူ၍ လွဴဒါန္းမွဴအစုစုတို ့အတြက္ ေရစက္သြန္ခ် အမွ်ေပးေဝၾကေၾကာင္းကုိ သိရွိရပါသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆုိနိုင္ၾကပါရန္ ေစတနာရွင္မ်ားအား အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

အလိုေတာ္ၿပည့္ဗုဒၶပူဇာနိယပဲြေတာ္္


အလိုေတာ္ၿပည့္ဗုဒၶပူဇနိယပဲြေတာ္္ .1.12.2009 ရက္ေန. နံနက္ 7း00 နာရီ.မွ (9း00)နာရီထိ က်င္းပၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ရပ္ေ၀းရပ္နီးရွိတပည့္ဒကာဒကာမမ်ားအား အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
for more information to visit / www.alodawpyi.multiply.com

ဆက္ဖတ္ရန္.

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေရးေပၚက်န္းမာေရးသတင္း


ၾကည္ညိဳေလးစားခင္မင္ရပါေသာ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဓမၼဘေလာ့ဂ္ဂါ ညီအကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို ့(ဘုရား) ခင္ဗ်ား.....

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နိဳင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ရဲ ့သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို ့ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အားထုတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကို အာရံုျပဳၾကည္ညိဳႏွလံုးသြင္း၍ ေအာက္ပါသတင္းစာသားကို ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားမွတဆင့္ ထပ္ဆင့္ ျဖန္ ့ျဖဴးေ၀မွ်ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀ိမုတၱိသုခ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေရးေပၚက်န္းမာေရးသတင္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နိဳင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳ ျဖဴးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဘဒၵႏၱနရပတိ သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ရွိ ဖလန္ေကာက္ေဆးရုံ (PRARAM 9 HOSPITAL)၊ စတုတၳထပ္ အတြင္းလူနာေဆာင္ အခန္းအမွတ္ (၃)တြင္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေဝဒနာကို ေဆးကုသမႈခံယူလွ်က္ရွိေနပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္က ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးခဲ့ရာမွ ေက်ာက္ကပ္သို႔ ပိုးဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚကုသမႈခံယူလွ်က္ရွိပါသည္။

ေဆးရုံတြင္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ကုသလွ်က္ရွိရာ ကုသစရိတ္မွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း(၃၀)ခန္႔ ကုန္က်လွ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီ၏ သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္တို ့ကို ၾကည္ညိဳၾကေသာ တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားအေနျဖင့္ ေဘသဇၨဒါန က်န္းမာေရးေဆးအလွဴေတာ္အတြက္ စြမ္းႏုိင္သမွ် ကုသိုလ္ေတာ္ ပါဝင္လိုၾကပါလွ်င္ ေအာက္ပါဖံုးနံပါတ္မ်ားသို ့ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါေၾကာင္
း ကုသိုလ္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ အသိေပးႏိွဳးေဆာ္ေၾကညာအပ္ပါသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဦးအဂၢဝရ (ေခတၱ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ)
ဖံုးနံပါတ္။ ။+၆၆ ၈ ၁၄၃၉ ၄၅၉၆။
ဆန္စစ္ကရစ္ယူနီဗာစီတီ၊ ဗာရာဏသီ၊ အိႏိၵယ
ဓမၼရကိၡတ ျဖဴးမဟာစည္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္
မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕။

စကၤာပူႏိုင္ငံ
ကိုညီညီလြင္+ မစမ္းျမ
ဖံုးနံပါတ္။ ။ +၆၅ ၉၀၀၉၆၈၂၀၊ +၆၅ ၉၈၅၁၇၆၆၀

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဦးစႏၵာသီရိ၊ ဦးစေႏၵာဘာသ
အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ -
ဓမၼရကၡိတျဖဴးမဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ၊
အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာရြတ္ဘူတာအနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၅၃၀၀၆၈ ၊ ၅၀၁၈၄၆ (Ext- ၁၈၁) ၊ ၀၉၅၀ - ၁၇၅၅၄

ဘေလာဂါ ဝိမုတၲိသုခ ၏ ေမတၲာရပ္ခံျခင္းအား ကူညီေသာအားျဖင့္၄င္း၊ အလြန္တရာမွ ၾကည့္ညိုေလးစားရေသာ ျဖဴးဆရာေတာ္ၾကီး၏ က်န္းမာေရး အတြက္၄င္း ဤသတင္းအား ဝိမုတၲိသုခ၏ မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း ႏွင့္ တစ္ေၾကာ့ျပန္ ဘိုးမွန္

အခု တေလာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ အလြန္တရာအားကိုး အားထားရေသာ တပည့္ေက်ာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ တစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ေနရျခင္းမွာကား တစ္ေၾကာ့ျပန္ဘိုးမွန္ ဆိုသူ၏ ပေယာက မကင္းလွေပ၊ ၄င္း တစ္ေၾကာ့ျပန္ဘိုးမွန္ ဆုိသူသည္ နာမည္နဲ ့လိုက္ဖက္ညီေအာင္ စကားကို ထပ္ခါတေလ့ေလ့ ေျပာဆုိေလ့ရွိ၏၊ ေျပာျပီးေသာစကားကုိ အနည္းဆုံး တစ္ေၾကာ့ျပန္၍ မေျပာရလွ်င္ စာဝင္အိပ္ေပ်ာ္ရွိလွသူမဟုတ္ေပ။
စကားေျပာလွ်င္လည္း ” ခုနားက ေျပာခဲ့သလို ” ဟူ၍ နိဒါန္းခ်ီကာ ေျပာဆုိတတ္ေလ၏၊ သူေျပာေသာ စကားမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းမပါလွ်င္ မျပီး၊ တစ္ခုခုကို နွိုင္းယွဥ္၍ ေျပာရာတြင္ လည္း ” ငါ ဂ်ပန္ေခတ္က လုပ္ခဲ့သလုိမ်ိဳးေပါ့” ” ဂ်ပန္ေခတ္က ငါ့ အဖိုးကိုင္ခဲ့တဲ ့ဓားမ်ိဳးေပါ့” ” ဇာဇီျပင္ကုန္းမွာ ဂ်ပန္စစ္သားတစ္ေယာက္က္ို ငါတုိ႔အဖြဲ႕့လက္ျပန္ၾကိဳးတုတ္ခဲ့တုန္းကေပါ့” စသည္စသည္ျဖင့္ အာေဘာင္အားရင္း သံသံ ေျပာဆုိေလ့ရွိ၏။
အခုလည္းၾကည့္.. ျမိဳ႕မွာ ငါးေထာင္တန္း ထြက္တယ္ဆုိလား ဘာဆုိလား ၾကားတာနဲ ့၊ ဂ်ပန္ေခတ္ကို ေရာက္သြားျပန္ေရာ့၊ ” အံမယ္..ငါတုိ႕ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ဆုိရင္ လက္ထည့္မွာ ေငြ ၁၀ ေလာက္ရွိရင္ ျမိဳ႕ကိုသြား ပုဆုိးတစ္ထည္ဝယ္ အကၤ်ီးတစ္ထည္ဝယ္ မုန္႔အဝစား ဒါေတာင္ ေငြက မကုန္နုိင္ေသးလုိ ့၊ ဟုိ…ဂ်ပန္စကားျပန္ လုပ္စားေနတဲ့ ဖိုးလုံးနဲ ့ အတူ ယမကာေလး ဘာေလး ေသာက္လုိက္ေသးတယ္ မင္းတုိ့ေခတ္က်မွ ဘာေတြလည္းကြာ” ဟူ၍ ညဥ္းတြားေနေလေတာ့၏ ။ သုိေသာ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ ရြာသားလူငယ္တစ္စုတို့႕သည္လည္း တစ္ေၾကာ့ျပန္ဘိုးမွန္၏ စကားကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ျပန္လည္ ေခ်ပနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိၾကေပ။ ကိုယ့္ကိုကုိယ့္ အလြန္ဗဟုသုတ ရွိသူဟု ယူဆထားေသာ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္ပင္လွ်င္ ဘာမ်ွ ျပန္မေျပာနုိင္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာကား… ဂ်ပန္ေခတ္က သုံးခဲ့သည္ဆိုေသာ ေငြစကၠဴကို၄င္း၊ ယၡဳထြက္ေနသည္ဆုိေသာ ေငြစကၠဴကို၄င္း ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္တကြ ရြာသူရြာသားမ်ား အားလုံး မည္သူမ်ွ ျမင္ဖူးခဲ့ျခင္းမရွိေသး ေသာေၾကာင့္တည္း။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဘဒၵႏၱအရိယ၀ံသ (Ph.D) အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ႀကီး၏(၇)ရက္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေပး တရားစခန္း တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယား

၁။ နံနက္ (၀၅း၀၀) နာရီမွ (၀၆း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၂။ နံနက္ (၀၆း၀၀) နာရီမွ (၀၇း၀၀) နာရီထိ နံနက္စာသုံးေဆာင္ရန္

၃။ နံနက္ (၀၇း၀၀) နာရီမွ (၀၈း၀၀) နာရီထိ တရားနာရန္

၄။ နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီမွ (၀၉း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရန္

၅။ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီမွ (၁၀း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၆။ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ (၁၁း၀၀) နာရီထိ ေရခ်ဳိးခ်ိန္

၇။ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီမွ (၁၂း၀၀) နာရီထိ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ရန္

၈။ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) နာရီမွ (၀၁း၀၀) နာရီထိ နားေနခ်ိန္

၉။ ေန႔လည္ (၀၁း၀၀) နာရီမွ (၀၂း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၁၀။ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီမွ (၀၃း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ (တရားစစ္) ရန္

၁၁။ ညေန (၀၃း၀၀) နာရီမွ (၀၄း၀၀) နာရီထိ တရားနာခ်ိန္

၁၂။ ညေန (၀၄း၀၀) နာရီမွ (၀၅း၀၀) နာရီထိ ေရခ်ဳိးခ်ိန္

၁၃။ ညေန (၀၅း၀၀) နာရီမွ (၀၆း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္

၁၄။ ညေန (၀၆း၀၀) နာရီမွ (၀၇း၀၀) နာရီထိ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ခ်ိန္

၁၅။ ည (၀၇း၀၀) နာရီမွ (၀၈း၀၀) နာရီထိ တရားနာခ်ိန္

၁၆။ ည (၀၈း၀၀) နာရီမွ (၀၉း၀၀) နာရီထိ တရားထိုင္ခ်ိန္မွတ္ခ်က္။ ။သတ္မွတ္ခ်ိန္မတိုင္မီ (၁၅) မိနစ္ေစာ၍ ႀကိဳတင္အသိေပးပါမည္။တရားထိုင္ခ်ိန္ (၅) ႀကိမ္ တရားနာခ်ိန္ (၃) ႀကိမ္ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ခ်ိန္ (၃) ႀကိမ္ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏အဓိျပည္တြင္း-ျပည္ပသာသနာျပဳအဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱအရိယ၀ံသ (Ph.D)အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္၏ သတိပ႒ာန္႐ႈမွတ္ရာ၌ ေယာဂီမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ တရားစခန္း ၀င္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ကိုးပါးသီလ ေန႔စဥ္လုံျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။

၂။ အ႐ုဏ္မတက္မီ အစာမစားရန္ သတိျပဳရပါမည္။

၃။ ဘုရားႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ကန္ေတာ့ေသာအခါ ထိျခင္းငါးပါးႏွင့္ ကန္ေတာ့ရမည္။

၄။ ဓမၼာ႐ုံတြင္းသို႔ တရားနာ၊ တရားအားထုတ္လာေရာက္ေသာအခါ လက္ကို ပိုက္ထားလ်က္ မွတ္စိတ္ျဖင့္ လာရမည္။

၅။ တရားအားထုတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ၀င္ရမည္။

၆။ ေယာဂီမ်ားသည္ အလုပ္ကိစၥနည္းေစၿပီး တရားအားထုတ္ခ်ိန္မ်ားမ်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

၇။ တရားအားထုတ္ရာ ဓမၼာ႐ုံတြင္း၌သာ စုေပါင္း၍ တရားအားထုတ္ရည္။ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာအခါ၌မူ တရားျပဆရာေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိမိအေဆာင္၌ အားထုတ္ႏိုင္သည္။

၈။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ရိပ္သာအျပင္သို႔ မထြက္ရ။ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္းသို႔ မသြားရ။

၉။ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ မည္သည့္ေယာဂီမဆို ရိပ္သာ ၀င္ေနဆဲရက္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးငုံျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရ။

၁၀။ တရားစစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တရားေလွ်ာက္ရမည္။ တရားရိပ္သာ ၀င္ေရာက္ေနစဥ္ ေယာဂီ အခ်င္းခ်င္း တရားမေဆြးေႏြးရ။ စာမဖတ္ရ။ တရားကိုသာ အခ်ိန္ျပည့္ အားထုတ္ရမည္။ တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုေမးလိုလွ်င္ တရားျပဆရာေတာ္အား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၁။ ေယာဂီမ်ား ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္ စုေ၀း၍ စကားမေျပာရ။ သြားလာရာတြင္ ေယာဂီ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္ ေဘးခ်င္းယွဥ္ၿပီး မသြားလာရ။ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ စကားမေျပာရ။

၁၂။ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌သာ ေရခ်ဳိးရမည္။ ေရခ်ဳိးရာတြင္ ဆူညံစြာ မခ်ဳိးရ။ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ စကားမေျပာရ။ ေယာဂီပီပီ မွတ္စိတ္ျဖင့္ ေရခ်ဳိးႏိုင္ရမည္။

၁၃။ အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီမ်ားသည္ ဟိရီၾသတၱပၸကင္းမဲ့ေသာ ေဘာင္းဘီ၊ ဂါ၀န္ မ၀တ္ရ။ လည္ဟိုက္အက်ၤီ၊ ပုံဆန္းအက်ၤီမ်ားကို မ၀တ္ရ။ ေတာက္ေျပာင္လြန္းေသာ အ၀တ္ေၾကာင္ၾကားေသာ အ၀တ္တို႔ကို မ၀တ္ရ။ အျဖဴေရာင္အက်ၤီႏွင့္ အညိဳေရာင္ လုံခ်ည္တို႔သည္ ေယာဂီမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ၀တ္စုံျဖစ္ပါသည္။်

၁၄။ ဆံပင္ကို ဖို႔႐ို႕ဖားလ်ား ပိုးတို႔ပြတ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေပြေပြ မရွိေစဘဲ အျမဲတေစ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွိေနေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။

၁၅။ စကားေျပာစရာရွိလွ်င္ တိုးတိုးတိုတိုေျပာပါ။ လမ္းသြားရာတြင္ ေျခသံမၾကားရေအာင္ သြားလာပါ။ တံခါးကို ျဖည္းျဖည္းဖြင့္ရ/ပိတ္ရမည္။

၁၆။ မိမိထံ ေရာက္လာေသာဧည့္သည္ကို ၾကာရွည္စြာ စကားေျပာ၍ ဧည့္မခံရ။ လိုရင္းစကားကို တိုးတိုးတိုတိုေျပာ၍ ျပန္ေစရမည္။

၁၇။ သန္႔ရွင္းေရးကို အထူးေလးစားရမည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကို တို႔လို႔တန္းလန္း မရွိေစဘဲ သပ္ရပ္စြာ ေခါက္သိမ္းထားရမည္။

၁၈။ ေယာဂီမ်ားအခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႕၍ ဆူညံစြာ စကားေျပာျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၁၉။ တရားျပဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၂၀။ တရားေဟာ၊ တရားနာ၊ တရားအားထုတ္ေနစဥ္အတြင္း က်ယ္ေလာင္စြာ “သန္း”ျခင္းကို အထူးသတိျပဳ၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၁။ က်န္းမာေရးေကာင္းေနသူျဖစ္ပါလ်က္ တရားနာခ်ိန္၊ တရားအားထုတ္ခ်ိန္မ်ား၌ ေရသာခို အနားယူေနျခင္းကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၂၂။ တရားထိုင္ေနစဥ္အတြင္း မ်က္လုံးခဏခဏ ဖြင့္မၾကည့္ရ။ နာရီေမာ့မၾကည့္ရ။ တရားထိုင္ခ်ိန္ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ မ်က္လုံးမွိတ္ထားရမည္။

စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရာ၌ ႐ႈမွတ္ပုံအက်ဥ္း

၁။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္၍ တရား႐ႈမွတ္ေသာေယာဂီသည္ လက္ကို တန္းလန္းခ်မထားရ။ ေရွ႕ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္သို႔ ပိုက္ထားရမည္။

၂။ မ်က္လုံးဖြင့္ထားၿပီး ေရွ႕တစ္ဆုံး မၾကည့္ရ။ ေလးေတာင္ခန္႔အကြာအေ၀းကို ပိုင္းျခားမွတ္သားၾကည့္႐ႈ၍ မ်က္လႊာခ်ထားရမည္။

၃။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္႐ႈမွတ္စဥ္ ဣေျႏၵပ်က္ေအာင္ ဟိုၾကည့္၊ ဒီၾကည့္ မလုပ္ရ။ ကမၼ႒ာန္းအေပၚ ႐ိုေသေလးစားစိတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ရမည္။

၄။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္႐ႈမွတ္စဥ္ စကားမေျပာရ။ အေညာင္းေျပသေဘာထားေလွ်ာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၅။ မိမိရပ္လိုေသာေနရာေရာက္လွ်င္ ေျခေထာက္ကို စုံရပ္ပါ။ ရပ္လွ်င္ ရပ္တယ္လို႔ မွတ္ပါ။ လွည့္ေသာအခါ ျဖည္းျဖည္းလွည့္ၿပီး လွည့္တယ္လွည့္တယ္ဟု ႐ႈမွတ္ပါ။

၆။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ပထမအေနျဖင့္ သြားတယ္ သြားတယ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္ဟုလည္းေကာင္း၊ တတိယ အဆင့္အေနအားျဖင့္ ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္ဟုလည္းေကာင္း အဆင့္ဆင့္ ႐ႈမွတ္ရမည္။

၇။ တပိုတပါး သြားရာ၊ ေရခ်ဳိးရာ၊ ဓမၼာ႐ုံသို႔ သြားလာရာတို႔၌ ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္ဟု ႐ႈမွတ္ရမည္။

၈။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ ႐ႈမွတ္ရာတြင္ ျမန္ျမန္မေလွ်ာက္ရ။ ေႏွးေႏွးျဖည္းျဖည္းသာ သတိကပ္လ်က္ မွတ္စိတ္ပါေအာင္ ေလွ်ာက္ရမည္။

၉။ စႀကၤန္ေလွ်ာက္ ႐ႈမွတ္ျခင္းသည္လည္း ဘုရားေဟာေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းနည္း တစ္ခုဟု ေလးေလးနက္နက္ မွတ္ယူထားရမည္။

တရားထိုင္ပုံအက်ဥ္း

၁။ တရားမထိုင္မီ အေပါ႔-အေလး စြန္႔ထားရမည္။

၂။ ေတာ၊ သစ္ပင္ေအာက္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ တရားထိုင္ပါဟု ျမတ္ဗုဒၶၫႊန္ျပေသာ ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး တရားထိုင္ေသာေနရာသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိရမည္။

၃။ တရားအားထုတ္လိုသည့္ ေယာဂီသည္ ေရွးဦးစြာ တင္လႅင္ေခြ၍ ထိုင္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထားၿပီး မ်က္လုံးကို မွိတ္ထားပါ။

၄။ ႏွာသီး၀၌ ၀င္သက္ေလ၊ ထြက္သက္ေလ သြားေနသည္ကို သတိကပ္၍ ႐ႈမွတ္ပါ။ ေလကို ျပင္းျပင္း႐ွဴျခင္း၊ ျမန္ျမန္႐ွဴျခင္း၊ အသက္ေအာင့္ထားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

၅။ ၀င္သက္ေလ၊ ထြက္သက္ေလကို သတိကပ္႐ႈမွတ္ေနစဥ္ အျခားေသာမွတ္စရာအာ႐ုံ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ၎မွတ္စရာအာ႐ုံမ်ားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၆။ မွတ္စရာအာ႐ုံအထူးအေထြ မေတြ႕ရွိပါက ၀င္ေလထြက္ေလကို ျပန္၍ ႐ႈမွတ္ပါ။

၇။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ထင္ရွားေသာ႐ုပ္နာမ္ကို ဦးစားေပး႐ႈမွတ္ရမည္။

၈။ နာမ္တရားထင္ေပၚက နာမ္တရား၊ ႐ုပ္တရားထင္ေပၚက ႐ုပ္တရားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၉။ စိတ္ကူးစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ စိတ္ကူးစိတ္ကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၀။ ေတြးေတာၾကံစည္ အိပ္ခ်င္ ငိုက္မ်ဥ္းစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚရာကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၁။ ခံစားမႈေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ေ၀ဒနာကို ႐ႈမွတ္ပါ။

၁၂။ သေဘာတရားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ သေဘာတရားကို ႐ႈမွတ္ပါ။

ေယာဂီမ်ား အာဟာရစားသုံးရာ၌ ဗဟိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား၌သာ အာဟာရသုံးေဆာင္ရမည္။ မိမိေနရာသို႔ ယူငင္မစားရ။

၂။ ေယာဂီအားလုံး ေနရာယူၿပီးမွ စားဖြယ္အာဟာရကို ပစၥေ၀ကၡဏာဆင္ျခင္ၿပီး သတိပ႒ာန္မွတ္စိတ္ျဖင့္ စားသုံးရမည္။

၃။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၊ ဟင္းလ်ာတို႔ကို မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္႐ုံ အတိုင္းအရွည္သိၿပီး စားသုံးရမည္။ အစားၾကဴးေသာေယာဂီ မျဖစ္ေစရ။

၄။ ဆြမ္း၊ ထမင္းလုတ္ကို ယူတိုင္း၊ စားတိုင္း၊ ၀ါးတိုင္း၊ မ်ဳိခ်တိုင္း အမွတ္သတိပါေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

၅။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္း၌ စကားေျပာဆိုျခင္း၊ ဇြန္းသံ၊ ပန္းကန္သံ ဆူညံျခင္းမျပဳမိေအာင္ သတိျပဳရမည္။

၆။ ဇြန္းျဖင့္ ေကာ္ခပ္ရမည့္ေနရာတြင္ လက္ျဖင့္ႏႈိက္မစားရ။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ စားသုံးရမည္။

၇။ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္သူမ်ားထံမွ ဆြမ္း၊ ထမင္း လိုက္ပါ၊ ဟင္းလုိက္ပါဟု ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ လိုက္ပြဲမေတာင္းရ။ ေယာဂီပီပီ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

၈။ ဆြမ္း၊ ထမင္းလုတ္ ပါးစပ္ထံရွိစဥ္ ပလုပ္ပေလာင္းျဖင့္ စကားမေျပာရ။ ႐ွဴး႐ွဴး႐ႈပ္႐ႈပ္ ပ်ပ္ပ်ပ္အသံျမည္ေအာင္ စားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၉။ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းအနီး၌ ခၽြဲသလိပ္ဟပ္ျခင္း၊ ႏွပ္ညွစ္ျခင္းစေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္အျပဳအမူ မ်ားကို မျပဳရ။ မလႊဲသာ မေရွာင္သာပါက ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းမွထ၍ သင့္ေတာ္ရာ၌သာ ႏွပ္ညွစ္ျခင္းစသည္ ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၀။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခ်ဆတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ဆြမ္း၊ ထမင္း၀ိုင္းမွ မ်က္ႏွလႊဲ၍ ပါးစပ္ကို လက္ျဖင့္ကာလ်က္သာ ျပဳလုပ္ရမည္။

၁၁။ ဆြမ္း၊ ထမင္းစားၿပီးေသာအခါ မွတ္စိတ္ျဖင့္ ေရေသာက္ရမည္။

၁၂။ ေယာဂီမစုံမီ အရင္ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ ေယာဂီမ်ားသည္ မ်က္လုံးမွိတ္ထားၿပီး ထိုင္တယ္ ထိတယ္ဟု မွတ္ေနရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာ ေယာဂီမ်ားအား ဆရာေတာ္ႏွင့္ တရားျပပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လိုအပ္သလို ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးၿပီး ထိုက္သလို အေရးယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ သူမသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား


တစ္ေန႕သ၌ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္းသည္၊ ရြာဦးေက်ာင္းေနာက္ဖက္ ဇရပ္အိုၾကီး၌ အနားယူေနစဥ္၊ ဆရာေတာ္ေခၚသျဖင့္ အေျပးအလႊား ေက်ာင္းၾကီးေပၚသုိ ့ေရာက္ရွိလာ၏၊ ‘‘အမိန္႔ရွိပါဘုရား ’’ ဟုူ၍ ေလ်ွာက္ထားလုိက္ရာ ၊ ဆရာေတာ္သည္း ဤသို ့အမ္ိန္႕ရွိေလ၏ ။ ‘‘ ငေက်ာ္ေခါင္း မင္းနဲ ့ငါ ေနာက္အပတ္ထဲမွာ အညာဖက္ကုိ ခရီးအတူသြားၾကမယ္ကြဲ ့မင္းလည္း ဗဟုသုတ တုိးတာေပ့ါ ’’ ဟူ၍ ေျပာဆိုေလ၏ ။ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ မေရာက္ဖူးေသာေနရာကို လိုက္ခ်င္ေသာ္လည္း၊ သူ႔အား ‘‘ဗဟုသုတ တုိးတာေပါ့’’ ဟုေျပာဆုိေသာ ဆရာေတာ့္စကားကုိ သိပ္ဘဝင္မက်လွေပ ၊ သူသည္ သူ႔ကိုယ္သူ အင္မတန္ ဗဟုသုတ ရွိသူတစ္ေယာက္ဟူ၍ ခံယူထားေလ၏ ၊ ဟုတ္လည္းဟုတ္ေပသည္၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ညေနေစာင္း အခ်ိန္တိုင္း ရြာလယ္က ေဒါပုကုန္စုံဆိုင္သို ့သြားကာ အိမ္ရွင္မမ်ားအား အကဲခတ္ေလ့ရွိ၏ ။

"ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ သူအျမဲမျပတ္ေလ့လားထားေသာ ရွားေလာ့ဟုမ္း၏ စုံေထာက္ ပညာ ႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ တုိ ့၏ ပညာမ်ားကုိ လက္ေတြ ့အသုံးခ်ေလ့ရွိ၏ ၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ဆြဲျခင္းကို ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ မနက္ျဖန္ ရြာဦးေက်ာင္း၌ အဘယ္ဟင္းမ်ား ေနရာယူမည္ကုိ သူ ေသေသခ်ာခ်ာသိေလသည္၊ သို႔ေသာ္ သူမသိေသးသည္မွာကား ၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ ဆြဲျခင္းထဲ့၌ ပါသြားေသာ ၾကက္သား ဝက္သားမ်ားသည္း အဘယ္ေၾုကာင့္ ရြာဦးေက်ာင္းကုိ ေရာက္မလာခဲ့သနည္း၊ ဤသည္ကား ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းအရာထည့္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေလသည္။
ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ႏွင့္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ တုိ ့ခရီးထြက္ခဲ့ေလျပီ ၊။
ရနု္ကုန္တြင္ ခရီးစဥ္တစ္ေထာက္နား၍ ကပၸိယအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ုားကို ဝယ္ကာ အညာခရီးကုိ စတင္ေလေတာ့၏ ။ မႏၱေလး ေဂါဝိန္ဆိပ္မွ ေတာင္တုိ သေဘၤာၾကီးျဖင့္ ဧရာဝတိီျမစ္ေၾကာ္အတိုင္း စုန္ဆင္းခဲ့ေလ၏ ။ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ျမင္သမ်ွေတြ႔သမ်ွအားလုံးကို အတတ္နိုင္ဆုံးမွတ္သားထားေလ၏၊ ညေနေစာင္း အခိ်န္ခန္႔တြင္ ဆီမီးခုံ ျမိဳ႕အနိီ၌ ေတာင္တို သေဘၤာၾကီး ေသာင္တင္သျဖင့္ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ တစ္ကြ ကာလသားမ်ား အားလုံး ေရထဲဆင္ကာ သေဘၤာအား တြန္းခဲ့ရေလသည္ ။ ငေက်ာ္ေခါင္ အတြက္္ အင္မတန္မွ ထူးဆန္းေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ေလ၏ ၊ သူၾကားဖူးသည္မွာ ကားကုိသာ ဆင္း၍တြန္းရသည္ ဟု ၾကားဖူးထား၏ ၊ ယခုမူ သေဘၤာကို ဆင္းတြန္းရသျဖင့္ ဒုိင္ယာရီ မွတ္ထားရမေလာက္ အံ့အုိေနမိ၏ ။ နတ္တိုလ ရာသီ၏ ဒီေရတုိက္စာမူေၾကာင့္ ဧရာဝတိီျဖစ္၏ ေရေၾကာင္း ပုံမွန္မဟုတ္သည္ကုိကား ငေက်ာ္ေခါင္ တစ္ေယာက္ သိမထားေပ။ သူသည္ ထုံစံအတိုင္း မ်က္စိကို ေပကလပ္ေပကလပ္လုပ္ကာ ဧရာဝတီ ရွူ ့ခင္းမ်ားကို အလြန္ပင္ အံ့အုိလာခဲေလ၏ ၊အေတာ္ မိုးခ်ုဳပ္မွ ဆရာေတာ္ ႏွင္ ့ကပၸိယတုိ ့၊ သြားလုိရာ ျမင္းျခံျမိဳ႔နယ္ ကံေတာ္ရြာသို ့ေရာက္ေလေတာ့၏၊ ဆရာေတာ္သည္ အလြန္ပင္ပန္း သျဖင့္ ေစာေစာ က်ိန္းစက္ေလ၏ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္းမွာကား သေဘာျဖဴ ေရႊညာသူေလးမ်ားနဲ ့ေလပန္းကာမအိပ္ပဲ က်န္ေနေသး၏ ၊ ငေက်ာ္ေခါင္း ေျပာေသာစကားထဲ့တြင္ မိမိသည္သာလွ်င္ အဓိက မိမိသည္သာလွ်င္ဇာတ္လုိက္ ျဖစ္ေလ၏ ။ ။ မက္ဆိုပုိးေတးမီယား စစ္ေျမျပင္မွာ စြန္႔စားခဲ့ေသာ ဂ်မဒါ မင္းထင္ အေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကြန္မန္ဒုိ ေအာ္တုိစေကာ့ဇန္ီ အေၾကာင္း ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဟစ္တလာ၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ ဂ်ဴလူမ်ိဳး ေျခာက္သန္းေက်ာ္တုိ ့ကုိ အရွင္လတ္လတ္ သတ္ခဲ့သူ အေဒါ့အိုက္ခမန္း အေၾကာင္း၊ သဲကႏၵာရေျမေခြးဟု အမည္းတြင္ခဲ့ေသာ စစ္သူၾကီး ရြမ္းမဲ အေၾကာင္း၊ ဒုတ္ိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္ျဖစ္ပြားရာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ ဂ်နီဖာ စာခ်ဳတ္အေၾကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအဆုံးသတ္ရာ ေနာ္မန္ဒီကမ္းတက္တိုက္ပဲြ အေၾကာင္း၊ ဒုတ္ိယကမၻာစစ္အတြင္းက မဟာမိတ္တပ္မ်ား အေၾကာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ေနးဗရြမ္း ေတာင္ကုန္းမွ အေျမာက္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္း၊ နပိုလီယံအေၾကာင္း ၊ ရုိးမသူရဲေကာင္း အားခီးလီး အေၾကာင္း၊ ထရြိဳင္းျမိဳ႔ေတာ္ကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ ့ထရုိဂ်င္း သစ္သားျမင္းရုပ္ၾကီၤးအေၾကာင္း ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ ရွန္ေဗလား (ေခၚ) ရွန္းဂရီးလား အေၾကာင္း မ်ားကို ေရပက္မဝင္ တတြတ္တြတ္ ေျပာေနေလေတာ့၏ ၊ သုိ႔ေသာ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း သည္ ရန္ကုန္တြင္ ေခတၱနားေနခ ဲ့စဥ္ ရႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ထမင္းစားရင္း အလည္၌ တည္ထားေသာ ပန္းအိုးကုိ ငပိရည္နဲ ့ေတာ့ခဲ့သည္ကုိမူ ေယာင္လုိ႔ေတာင္မွ မေျပာျဖစ္ခဲ့ေပ ၊ သေဘာျဖဴ ေရႊညာသူေလးမ်ားမွာလည္း ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္းကို အလြန္အထင္ၾကီးေလးစားကာ ထန္းျမစ္မီးဖုတ္မ်ားကုိ ပ်ားရည္ႏွင့္ ဧည့္ခံၾကေလေတာ့၏ ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ ၄င္းထန္းျဖစ္မ်ားအား ပ်ားရည္တြင္ေတာ့ကာ အီၾကာေကြးကို ငရုပ္ဆီႏွင့္စားသကဲ့သုိ႔ အခြံံမႏႊာပဲ အေခ်ာင္းလုိက္ကိုက္ေလေတာ့၏ ။ ထုိအခါ အညာသူေလးမ်ားသည္ ခိခိခစ္ခစ္ရယ္ေမာၾကေလ၏ ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္ကာ သူ၏ ပ်က္လုံးမ်ားကို ရယ္သည္ဟု အမွတ္ျဖင့္ ေရာ၍ ရယ္ရင္း ထန္းျမစ္မ်ားကို အေခ်ာင္းလိုက္ စားျမဲစားေလေတာ့သတည္း။ ။ ဤသည္မွာလည္း ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ မသိေသးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ ကမၻာေလာကၾကီး

ေလာကၾကီးကို သင္ ဘယ္လုိ ျမင္သနည္း၊ သင့္ကုိေရာ ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိ ျမင္မည္ဟု သင္ ယူဆပါသနည္း? ၊
အားလုံးမဂၤလာပါ၊... ယေန႔ အကၽြႊန္ုပ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ စကားၾကီးစကားက်ယ္ နည္းနည္းပါးပါး ေျပာဖုိ႔ စိတ္ကူမိထားေၾကာင္းပါ။ သို႔ေသာ္ အလြန္တရာမွ ရုိးရွင္းေသာ စကားမ်ားကိုသာ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၾကိဳတင္ အသိေပးပါရေစ။

အကၽြန္ုပ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ ေဟာဒီကမၻာေလာက လူသားေတြအၾကားမွာ နားလည္မွဴေတြနဲ႔ သံသယေတြကို မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္၊ အင္မတန္မွ ပါးလႊားႏုးညံ့ေသာ ေရစုိစကၠဴပါးပါးေလးတစ္ခ်ပ္ ကာဆီထားေၾကာင္းကို အကၽြန္ုပ္သိ၏။ ၄င္းစကၠဴပါးပါးေလးကုိ ႏုးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ လက္ကေလးျဖင့္ ထမင္းစားရင္း ေရေသာက္ရင္းနဲ႔ အကၽြန္ုပ္ခြါမည္ဆုိပါက ခြါခ်နုိင္၏ ၊ သို႔ေသာ္လည္း အကၽြန္ုပ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္၊ ငါ..ေဟ့... ကပၸိယ ဟုဆုိအပ္ေသာ အတၱမာနကေလးျဖင့္၊ ေလာကလူသားေတြက ဝတၱရားရွိရွိ လာေရာက္ခြါေပးေသာ အခ်ိန္ကုိ၊ ေစာင့္ဆုိင္း ေနထိုင္ခဲ့၏။ ယေန႔အထိ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် လာေရာက္ခြါေပးျခင္းမရွိေပ။ သို႔ႏွင့္ အကၽြန္ုပ္သည္ စိတ္မရွည္ေတာ့သည္ျဖစ္၍၊ နင္လားေဟ့...ေလာကဓံ.. ဟူေသာ က်ံုဳးဝါးသံႏွင့္ အတူ မ်က္စိစပါးေမြးစူးေနေသာ ၄င္းေရစုိစကၠဴပါးပါးေလးအား တအားေဆာင့္ကန္လုိက္ေလရာ၊ လင္းခနဲပြင့္သြားျပီး အရာရာကို အကၽြန္ုပ္ေတြ႔ရေလေတာ့၏၊
အံ့ေၾသာ္ စရာေကာင္းသည္မွာကား..

အားပါးပါး......ေလာကလူသားေတြေရွ႔မွာလည္း အကၽြန္ုပ္ကဲ့သို႕ စကၠဴပါးပါးေလးတစ္ခ်ပ္စီ ကာရံထားၾကပါလား၊ သူတို႔လည္း လာေရာက္ခြါေပးမယ့္ တစ္ျခား ေလာကလူသားေတြကို အကၽြန္ုပ္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္ဆိုပါလား...။
ထုိထက္.. အံ့ေၾသာ္စရာေကာင္သည္မွာကား..
.အကၽြန္ုပ္ကလည္း သူတုိ႔အား ဤသုိ႔ ဤပုံ ခြါရေၾကာင္းကို တစ္လုံးတစ္ပါဒမ်ွ မေျပာမိခဲ့ျခင္းပါေပတည္း။ ေလာကၾကီးကို သင္ဘယ္လုိ ျမင္သနည္း၊ သင့္ကုိေရာ ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိ ျမင္မည္ဟု သင္ ယူဆပါသနည္း? ၊ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္မည္


အလိုေတာ္ျပည့္ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၏ အဓိပတိ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳ၊ ေဒါက္တာဘဒၵႏၱအရိယဝံသ(Ph.D)အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဘုရားကုိယ္တုိင္ စင္ကာပူနုိင္ငံတြင္ (ရ)ရက္ ဝိပႆနာအလုုပ္ေပး တရားစခန္းကုိ တန္းေဆာင္မုန္းလၧန္း (၄)ရက္ (21-10-2009)ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လစ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ တန္းေဆာင္မုန္းလၧန္း (၁၀)ရက္ (27-10-2009)အဂၤါေန႔တြင္ စင္ကာပူ(ရ)ရက္ ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားစခန္း ျပီးဆုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းနံပါတ္ Ashin kumara @ UZinBlue.... www.alodawpyi.multiply.com Email:alodawpyei@gmail.com : alodawpyei@myanmar.com.mm pfingo talk :065.31506839, Singapore Contact for all. ဦးစိန္ျမင့္ :91791988, ကိုသိန္းထြန္းေအာင္ :98356554, ေဒၚရတနာရွိန္: 90484205, 67265937

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ ရြာသူၾကီးဖုိးလူ

တစ္ေန႔သ၌ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္၊ မ်က္ႏွာဖရိုဖရဲျဖင့္၊ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္အား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေလ၏၊ “
မွန္လွပါဘုရား…မေန႔ကဆိုလား ဟိုတစ္ေန႔ကဆိုလား ပဲ…တဲ့ ဘုရား၊ ဟိုဖက္ရြာမွာ ဆိုလား ဒီဖက္ရြာမွာဆုိလား ပဲ…တဲ့၊ အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသမီး ဆုိးလား အမ်ိဳးသားဆိုလား ပဲ…တ ဲ့ဘုရား၊ ႏြားေခြ႔တယ္ ဆ္ိုလာ ကၽြဲခတ္တယ္ ဆိုလားပဲ၊ အဲဒါ့နဲ႔ အခု ေဆးရုံး တက္ေနရတယ္ ဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ..တဲ့၊ အခုဆိုေတာ့လညး္ ေသသြားတယ္ ဆုိလား ဘာဆိုလားပဲ..တဲ့ ဘုရား၊ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေလရာ၊ ထုိအခါ= ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္က . “ေဟ့ ငေက်ာ္ေခါင္ မင္း ဒီသတင္းကို ဘယ္ကၾကားတာလဲ ေျပာစမ္း“ ဟုေမးေလ၏။ “မွန္လွပါဘုရား ..တပည့္ေတာ္ကို ရြာသူၾကီးဖုိးလူ ေျပာတာပါ ဘုရား၊ အရွင္ဘုရားမယုံရင္ သူၾကီးကို ေမးၾကည့္ပါဘုရား ဟူ၍ အားရပါးရ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။
ထုိအခါ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္က ..“အံမယ္ ဒီဥေႏွာင့္ မရွိတဲ့ေကာင္ေျပာတာကို မင္းမုိ႔ယုံတာ“ ဟူ၍ ေျပာဆိုလုိက္ေလရာ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္ မိမိ၏ စကားကို ပယ္ခ်ခံရသျဖင့္ အလြန္႔အလြန္ အားမလို အားမရ ျဖစ္ျပီး၊ ဤသို ့ျပန္ေလေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလ၏။
“ဆရာေတာ္ကလည္း ကိုယ့္ရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ ့ဥကၠဌကို အဲလို ့မေျပာပါနဲ ့ဘုရား၊ သူ႔မွာ ဥေႏွာင့္မရွိ ေပမယ့္ ..ဒါ ..ရွိတယ္ေလ ဘုရား.‘‘ ဟူ၍ လက္ညွဳိးကို ေကြး၍ေကြး၍ ျပေလေတာ့သတည္း။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ငါ

မနက္ေစာေစာ အိပ္ရာထ
ေတာက္တုိမယ္ရ ဗရပြနဲ႕
ကမၻာကို ေျခကန္ခ်င္ေနတဲ့ ငါ
ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္ရင္း
ေျမၾကီးကို လက္သီးထုိးမိခဲ့ ။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း ႏွင့္ တစ္ပြဲစားဖိုးေတ

တစ္ေန႔သ၌ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္ လူပ်ိဳအပ်ိဳမ်ား စုေဝးရာ ရြာဦးေက်ာင္းေနာက္ဖက္ ဇရပ္အုိၾကီးသုိ ့ သြားေရာက္ၾကည့္ရွု႔ရင္း လူပ်ိဳမ်ားဝိုင္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အပ်ိဳမ်ား စုေဝးရာေနရာသို ့သြားေရာက္ စကားစျမဲ ေျပၾကားရင္း ဤသုိ ့ျငင္းခုန္ၾကေလ၏ ၊ ’’နင္တို ့မိန္းခေလးေတြ ေထာင္းတာ မေကာင္းဘူး ငါဟာငါ ေထာင္းတာပဲ ေကာင္းတယ္’’ ဟုေျပာဆုိျငင္းခုန္ေလ၏ ၊ ထိုအခါ မိန္းခေလးမ်ားကလည္း ေအာင္က်မခံလို ေသာေၾကာင့္၊ ‘‘ အံမယ္ ကပၸိယကမ်ား ေျပာရတယ္ရွိေသး က်မတုိ႔ကလည္း ေထာင္းေပးေနၾကေနာ္ ရွင့္ဟာရွင္ ေထာင္းတာထက္ အဆတစ္ရာေကာင္းတယ္ ရွင္ ့သိလား’’ ဟူ၍ ျပန္လည္ ေခ်ပျငင္းခုန္ေလေတာ့၏ ၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ဆိုေသာ သူသည္ကား ျငင္းခုန္းေသာ ေနရာတြင္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ လြဲလွ်င္ မည္သူ႔ ကိုမွ အရွူံးေပးေလ့မရွိေခ် ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိျငင္းခုန္ပဲြသည္လည္း ေယာက္်ားေလးေထာင္းတာ ေကာင္းသူ ႏွင့္ မိန္းခေလး ေထာင္းတာေကာင္းသူ နစ္ဦးနစ္ဖက္ ေတာ္ေတာ္နဲ ့လိုရင္းမေရာက္နိုင္ပဲ ရွိေနေလ၏၊ ထိုသုိ ့ျငင္းခုန္ေနစဥ္၊ အနည္းငယ္ လည္လည္ေဝေဝ ရွိဟန္တူေသာ ေနာ္ဖိုးဖုိး ဆိုေသာ ေကာင္မေလးက က်န္ေသာ မိန္းခေလးမ်ားအား မ်က္စိမွိတ္ျပကာ ဤသို ့ေျပာဆုိလိုက္ေလ၏ ၊ ’’ကဲ ့ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ရယ္ ရွင့္တုုိ ့ေယာက္်ားေတြ ေထာင္းတာ ပိုေကာင္းတယ္ဆိုရင္ အခုခ်က္ခ်င္း လက္ေတြ႔ေထာင္းျပ’’ ဟု ေျပာဆုိကာ ငရုပ္ဆုံ ႏွင့္ ငရုပ္က်ည္ေပြ႔ကုိအပ္လိုက္ေတာ့မွ၊ ေက်ာ္ေခါင္ခမ်ာမွာ ကုိယ့္စကားနဲ႔ကိုယ္ ရြာဘုံအလွဴပြဲၾကီး တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ျပည့္ခန္ ့ေလာက္ရွိေသာ ငရုပ္သီးမ်ားကို ေထာင္းေပးလိုက္ရေလေတာ့၏ ။
ထိုအခိုက္ တစ္ပြဲစားဖိုးေတ ေရာက္ခ်လာျပီး ေကာင္မေလးမ်ားႏွင့္ ဝုိင္းဖြဲ႔ကာ ေရာက္္တတ္ ရာရာမ်ားကုိ ေျပာဆုိေနေလ၏ ၊ တစ္ပြဲစားဖိုးေတ ဟူသည္ကား ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ တူေတာ္ေမာင္ ျဖစ္ေလ၏၊ တစ္ပဲြစားဟုူေသာ နာမဝိေသသကိုလည္း သမန္ကာခ်န္ကာ ရယူထားသူတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ေပ၊ သူသည္ ရြာဦးုေက်ာင္းက ၾကည္းစည္ေခါက္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နဲ အခ်ိန္မွန္မွန္ ဆြမ္းေတာ္ လာ စြန္ ့သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္နာမည္ၾကီးေလ၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္၏ ပညာေပးျခင္းကို ခံရေလ့ရွိ၏ ။
ကပၸိယေက်ာင္ေခါင္၏ ပညာေပးပုံမွာ ဤသို ့ျဖစ္ေလ၏ ။ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္ ေမာင္ဖိုးေတ အား ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဆြမ္းေတာ္ကုိ စားသည္ဟုဆိုကာ ဆြမ္းဝုိင္း၌ ထမင္း တစ္ပြဲသာ စားခိုင္းေလ၏ ၊ သူ၏ ထမင္းပြဲသည္ကား ေၾကာင္တစ္ေကာင္စာ သာသာေလးသာရွိ၏ ၊ သို ့ေသာ္ ကပၸိေက်ာ္ေခါင္ မရွိေသာ ေန႔မ်ားတြင္ကား သူစားေသာ ထမင္း တစ္ပြဲသည္ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ သပိတ္တစ္လုံးစာခန္ ့ရွိေလ၏ ။ ထုိအေၾကာင္းတရား ၂ ပါးေၾကာင့္ သူ ့ကို သူ႔ေရွ ႔တြင္ပင္လွ်င္ တစ္ပြဲစားဖိုးေတြ ဟူ၍ ေခၚဆို သမုတ္ၾကေလ၏ ။ သူ ့ေနာက္ကြယ္တြင္မူ က်ပ္မျပည့္ဖိုးေတး ဟူ၍လည္း ခ်စ္စနုိုး ေခၚၾကသူမ်ား ရွိေသး၏ ။ ဤကား တစ္ပြဲစားဖိုးေတ (ဝါ) က်ပ္မျပည့္ေမာင္ဖိုးေတး ၏ ၊ ရွိစု မဲစု ဂုဏ္ထူးဝိေသသ မ်ားျဖစ္ေတာ့သတည္း ။
သို႔ေသာ္ တစ္ပြဲစားဖိုးေတ၏ အားသာခ်က္မ်ားကား ဤသို႔ရွိေသးေလ၏ ။ သူသည္ တစ္ေယာက္ဆို တစ္ေယာက္ ပိေတာက္ဆို ပိေတာက္ ဗူးဆို ဖရုံသိီးသူ မဟုတ္ေပ၊ ထို ့ေၾကာင္ ့ဘယ္သူပင္ ဘယ္ေလာက္ ႏွိမ္ေစကာမူ ရြာလယ္က နန္းကုတ္ကုတ္ ဆိုေသာ ညိဳျပာညက္ကေလး၏ အသည္းစြဲျဖစ္ေလ၏၊ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္မွာမူ ဆြမ္းလာပုိ႔ သူလုံးမေပ်ာ္ေလးမ်ားအားလုံးကို လိုက္ပုိးေနေသာေၾကာင့္ သူ႔ေကာင္မေလး ဟူ၍ လက္ညိွဳညြန္ျပစရာ အတည္တက် မရွိေသးေပ၊ သုိ ့ေသာ္ သူ၏ စိတ္ထည့္တြင္ကား ရြာလယ္က ေဒၚပု ကုန္စုံဆုိင္မွ ေစ်းေရာင္းအကူ ေနာ္ဖိုးဖိုး သည္ သူေျပာလိုက္လ်ွင္ အလိုက္သင့္ ပါလာနုိင္သည္ဟူ၍ အပုိင္တြက္ထားေသာ စာရင္းမ်ားထဲ့တြင္ တတိယ ေနရာကို ရယူထားသူကေလး ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ဆရာကို ဆရာၾကီးလုပ္ခ်င္ၾကသူမ်ားအေၾကာင္း

ၾကည့္... ဘ၀ဆိုတာ ဟိုတေလာကပဲ လူဂုဏ္ထန္ေတြ ၾကားမွာ စကားၾကီး စကားက်ယ္ေတြ ေျပာလို႔ ၊ဒီေန႕ေတာ့လည္း ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္က စုတ္ခ်ာခ်ာ ေနရာ တစ္ခုမွာ ခပ္စြာစြာ လူတစ္စုရဲ ့ဆူပူ ၾကိမ္းေမာင္း တာကို ခံေနရျပန္ေရာ့။

အင္း....ဘ၀ဆိုတာ ဒါပဲလား...... မဟုတ္ ေသးဘူး... မဟုတ္ ေသးဘူး..။ ဒါနဲ မျပီးေသးဘူး ေနာက္ရွိ ေသးတယ္၊ ...ၾကည့္ေလ.. အၾကီးတကာ့ အၾကီးဆုံး အေဆာက္အဦး ၾကီးမွာေနျပီး၊ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆုံး အစားအစာေတြကို စား၊ အေကာင္းဆုံး စကားေတြကိုေျပာ၊ အေကာင္းဆုံး ဆိုတဲ ့လူေတြရဲ ့အလယ္မွာ တင့္တယ္လို ့စံျမန္းခဲ့ေသးတယ္။

သိပ္မၾကာ ပါဘူး၊ မၾကာဆိုမွ ခဏေလးပါ၊ တရားခံလိုလုိ ဘာလုိုလိုနဲ ့ေတာင္ေျပးေျမာက္ေျပး ေျပးရျပန္ေရာ့၊ ဒါ ဘယ္ေကာင္ေတြ လက္ခ်က္လည္းလို ့ ၊ ငါ ေတြးၾကည့္ေသးတယ္၊ အေျဖကေတာ့ ေတြ႕ေတာ့ ေတြ႕တယ္၊ ဒါေပမယ္ ့တရား၀င္ ေတြ႕တာ မဟုတ္ဘူးလိုေတာ့ေျပာၾကတာပဲ လူဆိုတာလည္း ခက္္္ေတာ့ ခက္သား၊ ဆရာကိုမွ ဆရာၾကီး လုပ္ခ်င္ ၾကတာကုိး၊ ဟို တေလာက စာအုပ္ထဲ့မွာ ဖတ္ရေသးတယ္၊ ကာတြန္းဆရာၾကီး ဦးဘဂ်န္း ေရးတာ ဆုိပဲ..၊ ( လူဆိုတာ အျမဲတမ္း လိမ္ေန ပတ္ေန လွည့္ပတ္ေနမွ ၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ ့၊ ျပည့္စုံတဲ့ သတၱ၀ါ ) တဲ ့..။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း ႏွင့္ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္

တစ္ေန့သ၌ ကၽြန္ုပ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္သည္၊ ကပၸိယ ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသကို အဖန္ဖန္သုံးသပ္ရင္း၊ ပိတိျဖစ္ေနခုိက္၊ ေဟ့ကပၸိယ.... ဟူေသာအသံကိုၾကားလိုက္ရသျဖင့္ အခ်ိဳေပၚ သကာေလာင္းဆိုသကဲ့သို ့၊ ၀မ္းသာပိတိ ဂြမ္းဆီထိျဖစ္ကာ ၊ ကၽြန္ုပ္အျမဲသုံးေလ့ရွိေသာ... လာျပီးဗိ်ဳ .... ့ဟူေသာအသံနဲ ့အတူ၊ လ်ွင္ျမန္ေသာအဟုန္ျဖင့္၊ ဆြမ္းေက်ာင္းသုိ ့တက္ကာ ဆရာေတာ့္ ေ၀ယ်ာေ၀စၥကို အျမန္ဆုံး စီရင္ေလေတာ့၏။ ေက်ာ္ေခါင္ ဟူေသာ အမည္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေအာင္ လ်ွင္ျမန္ျခင္း၊သြက္လက္ျခင္း၊အလိုက္သိတတ္ျခင္း၊ စသည္စသည္ အေျခခံ စြမ္းပကားေတြေၾကာင့္၊ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာေတာ္ကို အထူရရွိသည္အားေလ်ွာ္စြာ၊ ဆရာေတာ့္အနီးတြင္ ေန႕စဥ္ ဇာတ္ နိပါတ္ မ်ားကို အထူးတေလ ၾကားနာမွတ္သားရေလ၏၊ အကၽြန္ုပ္၏ အေရအခ်င္းကုိတီးမိေခါက္မိ ရွိေနျပီျဖစ္ေသာ ၊ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္သည္လည္း၊ ခက္ခဲနက္နဲ ေသာ အေမးပုစၦာ ျပသနာေတြကို အျမဲလိုလို ေမးျမန္ေလ့ရိွ၏၊ ေမးျမန္းသမ်ွေသာ အေမးပုစၦာ ျပသနာေတြကို အကၽြန္ုပ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္း ေျဖဆိုနိုင္သည္သာ၊။

တစ္ေန႕သ၌ ရြာဦးေက်ာင္းတြင္ လူအမ်ားစုေ၀းေရာက္ရွိေနခိုက္ ၊ ဆရာေတာ္သည္၊ အင္မတန္မွ အစြမ္းအစႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အကၽြန္ုပ္ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ ကုိ ေခၚကာ၊ ရြာလူၾကီးမ်ားမေျဖဆိုနိုင္ဟန္တူေသာ ၊ အေမးပုစၦာတစ္ခုကို မဆိုင္းမထြ ေမးျမန္းေလေတာ့၏ ။ ဆရာေတာ္၏ေမးပုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေလ၏= ေဟ့ ငေက်ာ္ေခါင္း...ေလာကမွာ ကံအဆုိးဆုံးပုဂၢိဳလ္ ဟာ ဘယ္သူလဲ...ေဟ့....၊ ၾသဇာတိကၠမ အလြန္တရာ ၾကီးမားေသာ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ေမးခြန္သည္၊ အထက္ဘ၀ဂ္ ေအာက္အ၀ီစိသုိ ႔တိုင္ ျပန္႕နံ႔သြားသည့္အလား ထင္မွတ္ရ၏၊ သို႔ေသာ္ အကၽြနု္ပ္ ကပၸိယေက်ာ္ေခါင္ သည္၊ မိဂ သမင္တို႔၏ အလယ္တြင္ က်ားဘုရင္တုိ႔၏ တင့္တယ္စံပယ္ျခင္းျဖင့္၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အလယ္တြင္ အစြမ္းကုန္တင့္တယ္ စံပယ္လ်ွက္၊ ဆရာေတာ္သည္ အလြန္တရာလြယ္ကူေသာ ပုစၦာကိုေမးသည့္အလား၊ ဟန္မပ်က္မတ္တတ္ရပ္လ်ွက္၊ ဤသို ့ေျဖဆိုလိုက္ေလ၏၊.....မွန္လွပါဘုရား...ဟု အစခ်ီကာ..ပရိသတ္ကို မ်က္လုံးတစ္ခ်က္္ေ၀့ရင္း...ေလာကတြင္..ကံအဆိုးဆုံး ပုဂၢိဳလ္သည္ကား... ျမိဳင္သာယာေက်းရြာေန...မသဲမွ်င္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ခင္ပြန္း၊ တပည့္ေက်ာ္ ဗုိက္ကေလး၏ ဆရာေယာက္ဖ၊ မုဆိုးေက်ာ္ တြတ္ပီ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား.....ဟူ၍ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလရာ၊ ရြာသူ ရြာသားအားလုံးတို႔သည္။ တ၀ါး၀ါးရယ္ေမာၾကေလေတာ့သတည္း။ ဆရာေတာ္မွာလည္း စိတ္ဆုိးရမည့္အစား၊ ရယ္သြန္းေႏွာ္လွ်က္၊ ေဟ့ေကာင္ ငေက်ာ္ေခါင္ မင္းကို ငါသင္ေပးထားတာ ဒါပဲလားကြ။ ဟု ေျပာကာ . သြားစမ္း။ ဟုေျပာဆို လိုက္ေလေတာ့၏ ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP