ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိ့ဳနယ္၊ ေပါက္အင္းေက်းရြာ၊ ခမည္းေတာ္ ဦးေမာင္တိုး၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚေအးသြယ္တို၏ သား၊ သက္ေတာ္ ၄၁-ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္၂၁-ဝါ ရွိ၊ ဦးသုမဂၤလ (ဓမၼာစရိယ-ေရႊစာရံပရိယတၱိစာသင္တုိက္ -စာခ်ဆရာေတာ္) သည္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိ့ဳ၊ ခ်လန္ ၁၃ လမ္းရွိ၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီိတင္းသုံး ေနထုိင္ေတာ္မူရင္း၊ ၁၃-၁-၂၀၁၂ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၀း နာရီ ခန္႔တြင္ ရုတ္တရက္ သတိလစ္ကာ၊ ဖိကစင္ အမွတ္ (၂) ေဆးရုံသို႔ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ေသာ္လည္း၊ အနိစၥတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ပါသျဖင့္၊ ၁၃-၁-၂၀၁၂ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားပါေသာေၾကာင့္ ၾကြင္းက်န္ ရစ္ေသာ ဥတုဇရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို၊ သာဓုကီဠန သဘင္ဆင္ယင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း တရားေတာ္နာ ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္။      ၂၂-၁-၂၀၁၂ တနဂၤေႏြ ေန႔။
ေနရာ။        ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္၊ ခ်လန္ ၁၃ လမ္း၊ ဘန္ေခေစ်းအနီး၊ ဘန္ေကာက္၊။ 
ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခ်ိန   နံနက္ ၉ နာရီမွ၊ ေန႔လည္ ၁၂- နာရီထိ။ တရားနာခ်ိန္။ ေန႔လည္ ၁ -နာရီ။ မီးသျဂၤဳိလ္ခ်ိန္။        ေန႔လည္ ၃ - နာရီ။ 
ဆက္သြယ္ရန္ ‚  ဦးသုဝဏၰ- ၀၈၁ ၄၁၂ ၅၈၂၀
ဦးပညာသာရေဗာဓိ-၀၈၇ ၅၁၁ ၁၂၇၅
ဦးဥာဏဓဇ- ၀၈၂ ၃၄၀ ၈၂၈၅
ဦးဂႏၶသာရ-၀၈၉ ၆၃၆ ၅၂၃၈
ဦးကု႑လ- ၀၈၅ ၁၂၃ ၅၀၅၄ 
ဦးေ႒းဝင္း( ေအဒီတာ)-၀၈၆ ၉၃၆ ၈၇၂၁ 
ကုိအခ်ဳိင္-၀၈၁ ၆၂၅ ၅၄၆၃
ဦးအံ့ေမာင္-၀၈၁ ၀၁၀ ၂၉၄၂ 
ေအာင္ျမင့္သိန္း-၀၈၅ ၁၂၉ ၉၁၅၃ 
ကိုေစာေအာင္-၀၉၀ ၀၁၄ ၄၄၁၉ 
 ကိုတင္ထြန္း- ၀၈၁ ၆၅၁ ၉၂၂၅

0 Comments:

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP